Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Využití a čerpání dešťové vody

Princip

 • Z dešťové vody je třeba nejdříve filtrací odstranit mechanické nečistoty, které by se následně hromadily v zásobní nádrži.
 • Podle předpokládané spotřeby vody, velikosti střechy a umístění se vybere vhodné provedení nádrže (nadzemní/podzemní) a zvolí její objem.
 • Na čerpání vody se zvolí ponorné, nebo samonasávací čerpadlo. V případě požadavku automatického zapnutí čerpadla při zahájení odběru vody se použije domácí vodárna.
 • Dešťovou vodu lze v případě jejího nedostatku doplňovat vodou z vrtu/studny, nebo z vodovodu.
 • Z dešťové vody lze případné mechanické nečistoty odstranit filtrací umístěnou na výtlaku čerpadla.

Při využití a čerpání dešťové vody lze použít níže popsaná řešení. Po kliknutí na modře zbarvený text se Vám otevře naše nabídka daného zařízení.
Podle zákona č. 274/2001 Sb. není možno provést propojení studniční, případně dešťové vody a vodovodu, i když na něm budou kohouty, zpětně klapky, ...

Filtrace dešťové vody přitékající do zásobní nádrže

Při filtraci přitékající dešťové vody do nádrže dojde k výraznému snížení jejího zanášení usazeninami, které z ní lze později většinou jen velmi obtížně odstraňovat (vstupní otvor do nádrže je o malém průměru). Voda se v ní také tolik "nekazí". V případě použití filtru na dešťovou vodu s malou velikostí ok už další filtrace v rozvodu vody není nutná. Filtry pracují automaticky bez nutnosti údržby. V naší nabídce VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY/FILTRY NA DEŠŤOVOU VODU najdete filtry na svislý svod dešťové vody a na horizontální instalaci do potrubí v nádrži dešťové vody, nebo v zemi.
Víření na dně nádrže usazených nečistot lze při přítoku dešťové vody zabránit instalací zařízení na zklidnění nátoku na přívodní potrubí (nabídka VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY/PŘÍSLUŠENSTVÍ). Použití doporučujeme zejména v případě, kdy se dešťová voda využívá i na jiné účely než na zalévání. Čerpadlo je tak chráněno proti nasátí nečistot.

Množství dešťové vody

Výpočet množství dešťové vody ve Vaší lokalitě si můžete vypočítat po kliknutí na tento ODKAZ.

Akumulace dešťové vody

Dešťová voda je shromažďována v zásobní nádrži, která je většinou umístěna pod úrovní terénu v zemi, nebo ve sklepě. Její objem je třeba volit s ohledem na předpokládanou spotřebu vody a plochu střechy.
Vhodné typy najdete v naší nabídce NÁDRŽE NA PITNOU A DEŠŤOVOU VODU.

Čerpání dešťové vody z nádrže

Na čerpání dešťové vody lze v případě umístění sání čerpadla nad dno použít čerpadlo na čistou vodu. Důvod je prostý. Pokud nefiltrujete dešťovou vodu na přítoku, znečištěná voda přitéká do nádrže v době, kdy prší – a v této době se většinou nezalévá. Po určité době nečistoty sedimentují na dno, a pokud je čerpadlo nenasaje, čerpá čistou odsazenou dešťovou vodu ... Pokud ale dešťovou vodu používáte jako užitkovou (tedy i za deště), tak je vhodná její filtrace a použití sací soupravy, která umožní nasávat odsazenou vodu pod hladinou a přizpůsobuje se její výšce - viz obrázek.Obrázek ukazuje funkci sací soupravy připojené k domácí vodárně EASYPUMP EASY E-DEEP 1200 X-RING, která je pro čerpání dešťové vody přímo určena. Lze ji ale také použít na sací potrubí kteréhokoliv samonasávacího čerpadla (do nádrže se vloží svislá trubka ukončená kolínkem, do kterého se uchytí).

Vždy je třeba, aby se při použití čerpadla na čistou vodu pokud možno vyloučila možnost přisávání nečistot do čerpané vody. Podle provedení čerpadla je možno provést jeho zavěšení nebo položení na dno nádrže (případně na podstavec).

Na čerpání dešťové vody z nádrže lze použít:

 • Ponornou kompaktní vodárnu EASYPUMP EASY E-DEEP 1200 X-RING nejlépe osazenou sací soupravou, nebo vodárnu PUMPA ACUASTOP 4/8AXSTEELPUMPS X-AMOV 120B a KSB Ixo-Pro. Tyto vodárny mají ochranu proti chodu na sucho, vodárna KSB Ixo-Pro i pojistku proti zablokování.

  Nejlevnější možností je sestava domácí vodárny KOPRO Multi TP 1000, 8 l, 230 V, plovák.
  Můžete použít i vodárnu, kterou si sami sestavíte. V případě použití ovládací jednotky (PRESSCONTROL) není třeba instalovat ochranu proti chodu na sucho.
 • Ponorné odstředivé čerpadlo, které je, nebo může být, součástí domácí vodárny. Můžete použít např. ponorné čerpadlo EASYPUMP EASY DEEP 1200 A NEW, 230 V, s plovákovým spínačem. Nejlevnější možností je ponorné čerpadlo KOPRO MULTI TP 1000, 230 V, 10 m kabel, plovák, nebo ponorné čerpadlo PUMPA BLUE LINE PMC1104P, 230 V, plovák. Pokud může být voda znečištěná a nepotřebujete velký tlak, můžete také použít ponorné kalové čerpadlo PUMPA BLUE LINE PSPH 8,5-32/0,75, 230 V.
 • Samonasávací odstředivé čerpadlo, které je, nebo může být, součástí domácí vodárny. V případě použití ovládací jednotky (PRESSCONTROL) není třeba instalovat ochranu proti chodu na sucho. Vzhledem k vynikajícím parametrům a provozní spolehlivosti doporučujeme sestavu domácí vodárny s PRESSCONTROLem EBARA JEXM 150P, 12 l, 230 V.
  Při použití ovládací jednotky (PRESSCONTROL) také nedochází při stálém průtoku ke kolísání tlaku, což je důležité při použití postřikovačů (aby nedocházelo ke kolísání dostřiku vody).
  Parametry čerpadla domácí vodárny se zvolí podle způsobu využití dešťové vody a její spotřeby.

Ponorná čerpadla a ponorná vodárna je určena na trvalé ponoření, které ji nepoškodí.
Podle aktuální situace u našich dodavatelů se může stát, že některé z nabízeného zboží může být v současné době vyprodané a nedostupné.

Jaký je rozdíl mezi použitím domácí vodárny a čerpadla?
Při použití domácí vodárny se čerpadlo automaticky zapne při zahájení odběru vody. Pokud použijete samotné čerpadlo, tak ho musíte ovládat sami pomocí vypínače, nebo zasunutím/vysunutím zástrčky na přívodním kabelu do zásuvky.

Doplňování vody do nádrže s dešťovou vodou

V případě nedostatku dešťové vody se zásobní nádrž může doplňovat vodou z vodovodu, nebo ze studny/vrtu. Zařízení si můžete sami sestavit, nebo v naší nabídce ZAŘÍZENÍ NA VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY objednat.

Pokud bude voda čerpána ze studny/vrtu pouze za účelem doplnění stavu dešťové vody v akumulační nádrži, potom není třeba, aby na výtoku měla voda přetlak, protože vytéká do volné hladiny v nádrži. V tomto případě doporučujeme na ovládání chodu čerpadla použití zařízení MAVE 2-S3, nebo SUB/MATIC "SQ" (+ sondy), nebo ochranou a jistící skříň Sline 20 (nabídka ČERPADLA PŘÍSLUŠENSTVÍ/OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO) v případě, že nelze instalovat sondy do studny/vrtu. Zařízení sleduje výšku hladiny vody ve studni/vrtu a v zásobní nádrži. Zapne čerpadlo vždy, když je ve vrtu/studni dostatek vody - výška hladiny je vyšší jak minimální/vypínací a v nádrži s dešťovou vodou je hladina nižší jak maximální/vypínací (zamezení jejího přetečení). Podrobný popis funkce najdete v naší nabídce daného zařízení.
Čerpadlo můžete použít buď ponorné nebo povrchové samonasávací.
Pokud použijete ponorné čerpadlo s plovákovým spínačem a chcete zachovat toto ovládání, můžete na indikaci hladiny v nádrži na dešťovou vodu použít plovákový spínač, který zapojíte sériově s čerpadlem.

Pokud je voda čerpána ze studny/vrtu za účelem zásobování vodou, musí být použita domácí vodárna a voda v rozvodu má proto přetlak. Stejná situace je i při doplňování vodou z vodovodu. V tomto případě doporučujeme použití plovákového spínače na kabelu, kterým se indikuje dosažení nastavené min. úrovně hladiny vody v nádrži, při které plovákový spínač otevře elektromagnetický ventil na přívodním potrubí, voda se začne napouštět až do dosažení nastavené max. úrovně hladiny, kdy plovákový spínač elektromagnetický ventil zavře. Plovákový spínač má v tomto případě přesně opačnou funkci, než když je instalovaný u ponorného čerpadla.
Požadované výškové rozmezí zapínací a vypínací hladiny se nastaví délkou pohyblivé části kabelu u plováku spínače, vzdálenost ode dna nádrže zapínací a vypínací hladiny se nastaví hloubkou ponoření vodící tyče, na které je plovákový spínač uchycen.
Odbočka pro dopouštění zásobní nádrže s dešťovou vodou se umístí za domácí vodárnu.

Filtrace dešťové vody na výtlaku čerpadla

Pokud máte obavu z přítomnosti nečistot, které by mohly způsobit zanešení trysek postřikovačů, nebo napouštění nádržky WC, můžete na výtlak čerpadla instalovat filtr na vodu. V horní části prostředního sloupce naší nabídky Filtrace vody/Filtry na vodu (vodní filtry) najdete doporučení pro jeho výběr. Nejlepším řešením je filtr SYR (nemusí se do něj kupovat filtrační vložky).

Další podrobné informace ohledně zalévání zahrádky hadicí nebo pomocí automatických postřikovačů najdete v našem ebooku ČERPÁNÍ VODY NA ZALÉVÁNÍ ZAHRÁDKY, který si můžete zdarma stáhnout po vložení svého E-mailu v horním pravém rohu naší stránky (stanovení základních provozních parametrů, výběr čerpadla, ...).