Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Jak je možno objednat zboží na konci roku, aby platba mohla být zaúčtována ještě v tomto roce.

Objednání lze provést těmito způsoby:

  1. Objednání musí být provedeno nejpozději předposlední pracovní den v prosinci a jako forma úhrady se uvede zálohou. Po obdržení objednávky Vám vystavíme a E-mailem zašleme zálohovou fakturu, kterou musíte uhradit nejpozději předposlední pracovní den v prosinci. Zboží Vám odešleme v lednu společně s fakturou (daňovým dokladem), kde bude datum plnění prosinec předcházejícího roku.
  2. Objednání musí být provedeno nejpozději poslední pracovní den a jako forma úhrady se uvede zálohou. Po obdržení objednávky Vám vystavíme a E-mailem zašleme zálohovou fakturu, kterou musíte obratem uhradit buď složením hotovosti na v zálohové faktuře uvedený účet v některé z poboček Komerční banky (KB) nebo pokud máte účet u KB, tak provedením platby s okamžitým převodem. Zboží Vám odešleme v lednu společně s fakturou (daňovým dokladem), kde bude datum plnění prosinec předcházejícího roku. V obou případech je třeba, aby v zálohové faktuře uvedená částka byla připsána na náš účet v průběhu prosince. Doporučujeme nás kontaktovat, aby vše proběhlo podle Vašich představ.