Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Mám zájem o čerpadlo, v jehož specifikaci je uvedena minimální dopravní výška 8,5 m. Lze používat toto čerpadlo i pro menší dopravní výšku (kolem 1 m), popř. pro zápornou dopravní výšku (čerpání vody ze septiku, septik je na svahu, vývod pod úrovní dna se

Dosažení min. dopravní výšky lze dosáhnout u kteréhokoliv čerpadla pomocí přivření armatury instalované na jeho výtlačném potrubí nastavením hodnoty průtoku na takovou hodnotu, která odpovídá charakteristice čerpadla.