Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Jak je možno odčerpat vodu z podlahy ?

Pokud je voda čistá, je možno použít čerpadla ponorná odstředivá nebo odstředivá kalová, pokud obsahuje nečistoty, tak pouze odstředivá kalová. 
První možností je použití typu čerpadla, které umožňuje čerpání při nízké hladině vody, např. Easyflow EF. V tomto případě je ale třeba počítat s tím, že při dosažení nízké hladiny je třeba snížit výkon čerpadla tak, aby k němu voda stačila přitékat a nenasávalo vzduch.
Druhou možností je vyspádovat podlahu do malé jímky, do které se umístí čerpadlo ovládané plovákovým spínačem. Čerpadlo pracuje automaticky podle výšky hladiny. Na jeho výtlak doporučujeme umístit zpětnou klapku, aby po jeho vypnutí voda nenatékala zpět. Velikost jímky je třeba volit tak, aby čerpadlo bylo ponořeno, byla přiměřená výkonu čerpadla a byl v ní také dostatečný prostor pro pohyb plovákového spínače.