Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Měla bych zájem koupit čerpadlo XY. Je toto čerpadlo vhodné na zavlažování zahrady dešťovou vodou z nádrže s převýšením max. 7 m a s coulovým a tříčtvrtě coulovým rozvodem potrubí v celkové délce cca 60 m, které je zakončeno 6 nebo 8 ks výsuvnými roztřiko

Pro výběr každého čerpadla je třeba vědět zejména požadovaný průtok při stanovené dopravní výšce, viz. naše stránka JAK VYBÍRAT. Firma Gardena dodává ke svému postřikovému systému prospekt, v kterém je popsána jeho instalace a zejména stanovení parametrů vstupní vody (požadovaný průtok při požadovaném tlaku). Potom záleží také na Vás, zda zvolíte variantu současného zalévání všemi postřikovači nebo si uděláte několik "větví" s počtem postřikovačů stanoveným tak, aby každá "větev" měla stejnou spotřebu (v nabídce Gardeny je více druhů postřikovačů s různou spotřebou, u některých je navíc možnost použití více druhů trysek ...). Jakmile si tedy stanovíte základní parametry, můžete je porovnat s charakteristikou čerpadla a posoudit jeho vhodnost.