Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

U domácí vodárny XY potřebuji vyměnit tlakovou nádobu, jak mám postupovat?

Pokud potřebujete u Vaší vodárny vyměnit tlakovou nádobu, můžete si z naší nabídky vybrat tlakovou nádobu kteréhokoliv výrobce s tím, že buď můžete zachovat nebo změnit její objem (výkon vodárny se nezmění, objem ovlivní pouze četnost spínání čerpadla). Všechny tlakové nádoby pracují na stejném principu a liší se pouze technickým řešením, materiálovým provedením, ... 
Výběr se provádí podle požadovaného objemu, provedení (horizontální/vertikální, s pryžovým vakem/bez vaku, ocelové/nerezové) a maximálního přetlaku. Max. tlak udávaný výrobcem tlakové nádoby musí být vždy větší jak max. tlak dosažitelný čerpadlem (10 m max. dopravní výšky = 1 bar = 0,1 MPa).
U vybrané tlakové nádoby je třeba si překontrolovat dimenzi připojení.
V případě použití větší tlakové nádoby než původní je třeba zvážit použití delší flexo-hadice (propojení pěticestné armatury s tlakovou nádobou), jejich nabídku najdete kliknutím na tento ODKAZ (nabídka Příslušenství čerpadla, filtry/Pro domácí vodárny).