Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Nákupní rádce

Zařízení na hlídání hladiny s vodivostními sondami zn. MAVE se vybírá podle spínaného napětí (pro motory na 400 V pouze typ MAVE 2-HH3), proudu, počtu sledovaných úrovní hladin (číslo za pomlčkou a písmeny), rozsahu výšek hladin a místu montáže (s označením DIN pouze do rozvaděče, bez označení DIN pro vnější montáž). Lze je použít u studní/vrtů od průměru 100 mm.
Zařízení MAVE se skládá s vyhodnocovací jednotky a vodivostních sond, které se k němu musí doobjednat (nabídka je uvedena na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ). Jedna jednoduchá sonda slouží k indikaci jedné hladiny, dvě jednoduché sondy slouží k indikaci dvou hladin o libovolném rozdílu, jedna dvojitá sonda slouží ke snímání dvou hladin s (od výrobce) nastaveným rozdílem hladin 5 m (označení délka kabelu + 5 m), který lze zmenšit. Na indikaci hladiny je možno použít pouze vodivostní sondy. V případě potřeby lze sondy prodloužit přes svorkovnici za podmínky, že celková délka kabelu nepřesáhne 100 m a prodloužení se provede na povrchu (ne v šachtě studny, kde je zvýšená vlhkost).

Na ochranu čerpadel proti chodu na sucho při čerpání pitné a užitkové vody je určená typová řada MAVE "HH" (citlivost nastavena výrobcem na vodu), při čerpání všech ostatních vodivých kapalin (včetně vody) je určena typová řada MAVE "S" (lze nastavit citlivost podle čerpané kapaliny).
Zařízení MAVE 2-S1 a MAVE 2-S2 je osazeno dvoupolohovým mini přepínačem, který umožňuje otáčet funkci výstupního relé. Toto řešení najde uplatnění zejména při aplikacích dopouštění nádrží z vodovodního řadu.

Na ochranu čerpadel proti chodu na sucho hlídáním jedné úrovně hladiny
je určen typ MAVE 2-HH1. Po dosažení min. hladiny (nebo při výpadku el. proudu) dojde k vypnutí přívodu elektřiny k čerpadlu. Jeho nové spuštění se provede stiskem tlačítka. Vhodné pro studny/vrty s dobrou vydatností pouze jako pojistka. K zařízení MAVE 2-HH1 se připojí pouze jedna jednoduchá sonda.

Na indikaci dvou úrovní hladin s výškovým rozdílem daným instalovanými sondami lze použít typ MAVE 2-HH22-S2.
Rozdíl mezi typem MAVE 2-S2 a MAVE 2-HH2:
Funkce je stejná, S2 má možnost nastavení citlivosti cca. 2 - 100 kOhm umožňující přizpůsobení pro různé kapaliny, HH2 je určeno pouze pro signalizaci hladiny normální vody při ochraně proti chodu na sucho a ovládání čerpadel do příkonu 1,5 kW (230 V).
Při poklesu hladiny ke spodní vypínací sondě se přeruší přívod elektřiny do elektromotoru čerpadla. Do vrtu začne přitékat voda a její hladina začne postupně stoupat. Při dosažení zapínací sondy dojde k obnovení přívodu elektřiny do elektromotoru a čerpadlo začne čerpat. Čím menší vydatnost má studna/vrt, tím by měla být vzdálenost mezi vypínací a zapínací sondou větší. Pokud je vzdálenost sond příliš malá, čerpadlo sice brzy zapne, ale také se opět brzy vypne.
U tohoto řešení ochrany proti chodu na sucho čerpadlo běží vždy mimo dobu, kdy po dosažení min. (vypínací) výšky hladiny vody se čeká na její vzestup na úroveň zapínací sondy.
Zařízení lze zapojit i obráceně, kdy přívod elektřiny je zapnut po dosažení horní hladiny do dosažení spodní hladiny. V prvním případě lze zařízení použít např. na dopouštění nádrže, v druhém na její vypouštění nebo na ochranu čerpadla proti chodu na sucho při jeho provozu omezeném výškou hladin ve vrtu/studni. K zařízení se připojí dvě jednoduché sondy nebo jedna dvojitá (s rozdílem hladin 5 m).
Na automatické ovládání čerpadel podle dvou výšek hladiny je určen typ MAVE 2-HH2 (230 V, max. příkon 1,5 kW) nebo MAVE 2-HH3 (provedení pro motory na 400 V, které obsahuje stykač s max. zatížením 4 kW). V případě použití zařízení MAVE 2-HH2 k čerpadlu s elektromotorem na 230 V o větším příkonu jak 1,5 kW lze použít typ MAVE 2-HH3.
Na indikaci až 3 úrovní hladin (min. a max. hladina ve studni/vrtu, nebo v nádrži, z které se voda čerpá, a max. hladina v nádrži, do které se voda čerpá) je určeno zařízení MAVE 2-S3.

Na indikaci dosažení maximální nebo poklesu pod minimální úroveň hladiny (jedna úroveň hladiny) lze použít typ MAVE 2-S1. Po dosažení nebo poklesu nastavené hladiny dojde k zapnutí/vypnutí přívodu elektřiny. Možno použít na indikaci přítomnosti spodní (průsakové) vody, např. sklepy, šachty, signalizaci dosažení havarijní úrovně kapaliny v nádržích a jímkách při indikaci selhání jiného způsobu signalizace, např. plovákových spínačů ponorných čerpadel, nebo ucpaného odtoku.
K zařízení se připojí pouze jedna jednoduchá sonda.

Rozdíl mezi zařízením SUB/MATIC a MAVE 2-S3

  • U zařízení SUB/MATIC může být použita na indikaci min. a max. úrovně hladiny ve studni/vrtu vodivostní sonda nebo plovákový spínač. Na indikaci max. úrovně hladiny v nádrži, kam se voda čerpá, může být použit pouze plovákový spínač.
  • U zařízení MAVE 2-S3 na indikaci min. a max. úrovně hladiny ve studni/vrtu musí být použita vodivostní sonda. Na indikaci max. úrovně hladiny v nádrži, kam se voda čerpá musí být také použita vodivostní sonda.
Klikněte zde pro více informací

Hlídání hladiny MAVE 2-S3, 230 V

Snímání (signalizace) tří úrovní hladin vodivých kapalin, automatické ovládání čerpadel na 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho.

202
Cena: 1 999 Kč  s DPH 1 652 Kč  bez DPH
Odložená platba Twisto Možnost odložení zaplacení
zboží až o 30 dnů
Množství: ks
Doprava:
viz stránka DOPRAVA

Od celkové ceny objednaného zboží 7000 Kč s DPH je doprava Českou poštou zdarma.

Od celkové ceny objednaného zboží 5000 Kč s DPH je doprava GLS zdarma.
Dostupnost: Skladem
Kód zboží: 350203
Hmotnost: 0.30 kg
Vyrábí:
Popis produktu
Parametry

Popis produktu

 

Použití:
- Snímání tří úrovní hladiny vody nebo vodivé kapaliny pomocí vodivostních sond v jímkách, studních, vrtech, odpadových jímkách apod. Slouží pro snímání minimální nebo maximální hladiny (ochrana proti přetečení) a současně pro ovládání dopouštění nebo vyčerpávání. Toto lze výhodně využít např. při čerpání vody do nádrže, kde ovládáme dopouštění (hlídáme max. hladinu) a současně hlídáme minimální hladinu ve vrtu/studni, dále u kotlů, kde ovládáme dopouštění a současně hlídáme minimální hladinu nebo u nádrže kondenzátu, kde snímač použijeme pro ovládání vyčerpávání a hlídání maximální hladiny.
- Automatické ovládání čerpadel s elektromotory na 230 V.
- Automatická ochrana čerpadel s elektromotory na 230 V proti chodu na sucho.
- Náhrada funkce výrobků MAVE 2-S1 a MAVE 2-S2.
- Vhodné pro studny/vrty s malou vydatností. K zařízení se připojí na hlídání jedné úrovně hladiny dvě jednoduché sondy nebo jedna dvojitá.
- Lze je použít u vrtů/studní od průměru 100 mm.
- Pro vnější montáž.
- Rozdíl mezi zařízením SUB/MATIC a MAVE 2-S3:
  - U zařízení SUB/MATIC může být použita na indikaci min. a max. úrovně hladiny ve studni/vrtu vodivostní sonda nebo plovákový spínač. Na indikaci max. úrovně hladiny v nádrži, kam se voda čerpá, může být použit pouze plovákový spínač.
  - U zařízení MAVE 2-S3 na indikaci min. a max. úrovně hladiny ve studni/vrtu musí být použita vodivostní sonda. Na indikaci max. úrovně hladiny v nádrži, kam se voda čerpá musí být také použita vodivostní sonda.

Technické informace
Nejdůležitější údaje získáte kliknutím na odkaz na TECHNICKÝ LIST.
U zařízení lze nastavit citlivost a tak jeho vlastnosti přizpůsobit vodivosti použité kapaliny.
Napájecí napětí: 230 V AC
Příkon: 3 VA
Výstup: 2x přepínací kontakt relé
Zatížení kontaktu: 250 V/8 A
Vstupní citlivost: 5-100 kOhm
Signalizace: LED diodami
Rozměry (S3; S3 DIN): 160 x 120 x 80 mm; 70 x 90 x 60 mm
Hmotnost (S3; S3 DIN): 0,5 kg; 0,2 kg
Materiál obalu: GW plast
Krytí (S3; S3 DIN): IP56; IP20

Sondu S1 používáme na hlídání minimální nebo maximální hladiny. Sondy S2 a S3 používáme pro doplňování nebo vyčerpávání. Sonda S2 je vždy zapojena jako horní, sonda S3 je zapojena jako spodní.
V případě použití snímače 2x minimální nebo 2x maximální hladina zapojíme pouze sondu S1 a S2. Čísla svorek uvedena v závorkách.
Maximální hladina:
Relé ve snímači je v klidovém stavu. Na přepínacím kontaktu jsou spojeny vývody 11-12 (8-9). Při dostoupení vody k sondě relé překlopí a přepínací kontakt rozpojí vývody 11-12 (8-9) a spojí vývody 10-11 (7-8).
Minimální hladina:
Relé ve snímači je přitažené. Na přepínacím kontaktu jsou spojeny vývody 10-11 (7-8). Při ztrátě vody na sondě relé odpadne a přepínací kontakt rozpojí vývody 10-11 (7-8) a spojí vývody 11-12 (8-9).
Dopouštění nádrže
Při zapnutí snímače zůstane relé v klidovém stavu, přes přepínací kontakt spojeny vývody 8-9 a zapnuto dopouštění. Při dostoupení vody k horní sondě relé ve snímači přitáhne, na přepínacím kontaktu se rozpojí vývody 8-9 a je ukončeno dopouštění. Relé zůstane přitažené do doby než dojde k poklesu hladiny pod spodní sondou. Pak relé odpadne, zapne dopouštění a celý cyklus se opakuje.
Vyčerpávání nádrže
Při zapnutí snímače zůstane relé v klidovém stavu. Při dostoupení vody k horní sondě relé ve snímači přitáhne, na přepínacím kontaktu se spojí vývody 7-8 a spustí vyčerpávání. Relé zůstane přitažené do doby než dojde k poklesu hladiny pod spodní sondou. Pak relé odpadne, přepínací kontakt rozpojí vývody 7-8 a přeruší vyčerpávání. Relé zůstane odpadlé do doby než voda dostoupí k horní sondě a opět spustí vyčerpávání.

Zapojení zařízení pro hlídání zapínací a vypínací hladiny ve vrtu/studni a dopouštění vody do nádrže, kdy se při dosažení max. hladiny vypne čerpadlo
Sondy:
S1 – max. hladina v nádrži
S2 – horní (zapínací) hladina ve vrtu
S3 – dolní (vypínací) hladina ve vrtu
 
Elektrické propojení:
Svorky 13, 14 – přívod 230 V
Propojí se mezi sebou svorky 13 a 8, 9 a 11. Na svorku 12 se připojí fáze čerpadla.


Elektronickou část upevníme šrouby na zeď nebo na konstrukci. Napájecí napětí zapojíme na příslušné svorky.
Svorkové zapojení: sonda 1 na svorky 1,2; sonda 2 na svorky 3,4; sonda 3 na svorky 5,6; svorky 2,4,6 propojeny ve snímači.
Po připojení se seřídí práh spínání trimrem. Práh spínání lze nastavit v rozmezí odporu vody 5 - 100 kOhm. Tím je zajištěno spolehlivé spínání při použití jakékoli vody. Po zapojení a seřízení utáhneme průchodky zajišťující kabely proti vytržení a zakrytujeme snímač.
K zařízení lze instalovat sondy o různých délkách, nabídku typů vhodných k tomuto zařízení najdete níže v části PŘÍSLUŠENSTVÍ. Jednoduché sondy slouží k indikaci jedné hladiny, dvojité ke snímání dvou hadin o rozdílu 5 m (označení sondy délka kabelu + 5 m). V případě požadavku jiného rozdílu než 5 m je třeba použít na indikaci dvě jednoduché sondy.
Dvojitou sondu lze použít na snímání dvou úrovní hladin pouze v jednom místě (vrtu, studni, nádrži).
Sondy nejsou součástí snímače hladiny a je nutno provést jejich samostatné objednání.

Parametry

Hmotnost: 0.30 kg
Příslušenství

Příslušenství

Ponorná sonda dvojitá na signalizaci dvou hladin s rozdílem 5 m

Pro vodivostní snímání úrovní hladiny ve vrtech a studních od průměru 100 mm, délka 10 až 70 m

Cena: od 1 121 Kč  s DPH 926 Kč  bez DPH

Ponorná sonda jednoduchá na signalizaci jedné úrovně hladiny

Pro vodivostní snímání jedné hladiny ve vrtech a studních od průměru 100 mm, délky 5 až 50 m

Cena: od 539 Kč  s DPH 445 Kč  bez DPH
Dotaz na zboží

Dotaz na zboží "Hlídání hladiny MAVE 2-S3, 230 V"