Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Nákupní rádce

Zařízení na měření výšky hladiny v naší nabídce využívají následující principy měření:

 • Mechanický. Měří se vzdálenost mezi sondou a zařízením.
 • Vodivostní sondy. Při ponoření sondy se indikuje dosažení nastavené výšky hladiny.
 • Hydrostatický. Měří se tlak sloupce kapaliny nad sondou, který se převede na výšku hladiny.
  Tlakový senzor umístěný v sondě měří součet hydrostatického tlaku vodního sloupce kapaliny a atmosférického tlaku.  Od součtu hodnot tlaků se poté odečte atmosféricky tlak a výsledkem je tlak hydrostatický, který odpovídá výšce vodního
  sloupce kapaliny.
 • Ultrazvukový. Ultrazvuková technologie měření hladiny je založená na principu měření času letu ultrazvukového signálu od senzoru k hladině média a zpět.
  Z konstrukčního hlediska je pro ultrazvukové měření nejdůležitější piezoelektrický krystal, což je součástka, která umožňuje převést elektrický signál na signál akustický a naopak. Ve chvíli, kdy má dojít k vysílání, přivede elektronika elektrický signál na piezoelektrický krystal a ten vygeneruje ultrazvukový signál směrem k hladině média. Signál odražený od hladiny se pak vrátí zpět a ovlivní krystal, který vygeneruje signál elektrický. Jelikož krystal není schopen v ten samý moment signál generovat a zároveň přijímat, vzniká časový interval, během kterého není možné měřit. Tento interval se dá interpretovat jako minimální vzdálenost, kterou musí ultrazvukový signál urazit, aby jej byl schopen piezoelektrický krystal přijmout, a tato vzdálenost se označuje jako „mrtvá zóna“. Délka mrtvé zóny se odvíjí od velikosti piezoelektrického krystalu, která závisí na dosahu přístroje.
  Bezkontaktní měření vhodné pro hladiny bez pěny.
 • Archimedův zákon.

Při výběru je třeba zohlednit rozsah měření, případně jeho přesnost a odolnost zařízení vůči kapalině, jehož hladina se měří.
Hladinoměr KAVALÍR má navíc možnost signalizace až 4 úrovní hladin (na objednávku) a vzdáleného dohledu pomocí SMS zpráv (na objednávku).

Dálkový přenos informace o výšce hladiny umožňuje:

Klikněte zde pro více informací

NIVELCO EasyTREK SP-500, ultrazvukový snímač výšky hladiny

Pro studny a nádrže. Pro vodu, uhlovodíky a tekuté chemikálie včetně agresivních. Měřící rozsah 0,15 až 18 m, materiál krytí PP nebo PVDF.

4672
Doprava:
ZDARMA
Popis produktu
Parametry

Popis produktu

Použití:

 • Pro bezkontaktní měření hladin kapalin.
 • Měření hladiny kapalin v jímkách, nádržích, studnách a v čerpacích stanicích.
 • Měření průtoku na otevřených profilech (Parshallovy žlaby).
 • Měření hladin ve vodohospodářství a v chemickém průmyslu.
 • Pro měření hladiny uhlovodíků, kyselin a jiných agresivních kapalin.

Technické informace
Podrobné technické informace najdete po kliknutí na odkaz na NÁVOD. Měření není vhodné pro hladiny s pěnou.
Ultrazvuková technologie měření hladiny je založená na principu měření času letu ultrazvukového signálu od senzoru k hladině média a zpět.
Z konstrukčního hlediska je pro ultrazvukové měření nejdůležitější piezoelektrický krystal, což je součástka, která umožňuje převést elektrický signál na signál akustický a naopak. Ve chvíli, kdy má dojít k vysílání, přivede elektronika elektrický signál na piezoelektrický krystal a ten vygeneruje ultrazvukový signál směrem k hladině média. Signál odražený od hladiny se pak vrátí zpět a ovlivní krystal, který vygeneruje signál elektrický. Jelikož krystal není schopen v ten samý moment signál generovat a zároveň přijímat, vzniká časový interval, během kterého není možné měřit. Tento interval se dá interpretovat jako minimální vzdálenost, kterou musí ultrazvukový signál urazit, aby jej byl schopen piezoelektrický krystal přijmout, a tato vzdálenost se označuje jako „mrtvá zóna“. Délka mrtvé zóny se odvíjí od velikosti piezoelektrického krystalu, která závisí na dosahu přístroje. Pokud je měřená hladina mimo mrtvou zónu, dojde k přijetí signálu, který poté zpracuje software QUEST+. Algoritmus softwaru signál vyhodnotí a upraví hodnotu proudového výstupu na příslušnou úroveň, přímo úměrnou vzdálenosti hladiny média od přístroje.
Model EasyTREK je možné nastavovat pouze dálkově pomocí HART komunikace.
Výstup 4 - 20 mA.
Pro uchycení má snímač závit s velikostí uvedenou u každého provedení daného měřícího rozsahu.
Provedení PP a PVDF. Na vyžádíní je možné i provedení Ex ia.
Dosah až 18 m.
Lze ho použít v systému multi-drop s pomocí vyhodnocovací jednotky MultiCONT, nebo pomocí modemu UNICOMM HART USB/RS485 a PC.
Používá NIVELCO SenSonic vysílač s vyzařovacím úhlem 5-7°, který je připojen na inteligentní elektroniku se softwarem QUEST+.
Úplná teplotní kompenzace.
Krytí IP68.
Záruka 5 roků.
Instruktážní video - zapojení a nastavení snímače EasyTREK SP

Parametry

Napájení: 12 až 36 V DC
Měřící rozsah od: 0.15 m
Měřící rozsah (1) do: 18 m
Dotaz na zboží

Dotaz na zboží "NIVELCO EasyTREK SP-500, ultrazvukový snímač výšky hladiny"