Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Nákupní rádce

Zařízení na měření výšky hladiny v naší nabídce využívají následující principy měření:

 • Mechanický. Měří se vzdálenost mezi sondou a zařízením.
 • Vodivostní sondy. Při ponoření sondy se indikuje dosažení nastavené výšky hladiny.
 • Hydrostatický. Měří se tlak sloupce kapaliny nad sondou, který se převede na výšku hladiny.
  Tlakový senzor umístěný v sondě měří součet hydrostatického tlaku vodního sloupce kapaliny a atmosférického tlaku.  Od součtu hodnot tlaků se poté odečte atmosféricky tlak a výsledkem je tlak hydrostatický, který odpovídá výšce vodního
  sloupce kapaliny.
 • Ultrazvukový. Ultrazvuková technologie měření hladiny je založená na principu měření času letu ultrazvukového signálu od senzoru k hladině média a zpět.
  Z konstrukčního hlediska je pro ultrazvukové měření nejdůležitější piezoelektrický krystal, což je součástka, která umožňuje převést elektrický signál na signál akustický a naopak. Ve chvíli, kdy má dojít k vysílání, přivede elektronika elektrický signál na piezoelektrický krystal a ten vygeneruje ultrazvukový signál směrem k hladině média. Signál odražený od hladiny se pak vrátí zpět a ovlivní krystal, který vygeneruje signál elektrický. Jelikož krystal není schopen v ten samý moment signál generovat a zároveň přijímat, vzniká časový interval, během kterého není možné měřit. Tento interval se dá interpretovat jako minimální vzdálenost, kterou musí ultrazvukový signál urazit, aby jej byl schopen piezoelektrický krystal přijmout, a tato vzdálenost se označuje jako „mrtvá zóna“. Délka mrtvé zóny se odvíjí od velikosti piezoelektrického krystalu, která závisí na dosahu přístroje.
  Bezkontaktní měření vhodné pro hladiny bez pěny.
 • Archimedův zákon.

Při výběru je třeba zohlednit rozsah měření, případně jeho přesnost a odolnost zařízení vůči kapalině, jehož hladina se měří.
Hladinoměr KAVALÍR má navíc možnost signalizace až 4 úrovní hladin (na objednávku) a vzdáleného dohledu pomocí SMS zpráv (na objednávku).

Dálkový přenos informace o výšce hladiny umožňuje:

Klikněte zde pro více informací

Smart Well hladinoměr SW1

Pro vrty, nádrže a studny. Dva typy s rozsahem měření 0 až 10 nebo 0 až 40 m nebo 0 až 70 m.

3957
3959 3958 3963
Doprava:
ZDARMA
Popis produktu
Parametry

Popis produktu

Použití:

 • Měření výšky hladiny vody ve vrtech - sonda S1.
 • Měření výšky hladiny vody v nádržích s dešťovou vodou a ve studních - sonda S3.
 • Pro rozsah měření od 0 do 10 m nebo 0 do 40 m nebo od 0 do 70 m.

Technické informace
Podrobné informace získáte po kliknutí na odkaz na NÁVOD.
Hladinoměr se skládá ze sondy a řídicí jednotky. Jednotka na základě dat získaných ze sondy zobrazí výšku vodního sloupce nad sondou. Měření je ovlivněno aktuálním atmosférickým tlakem, nicméně odchylka měření, způsobená změnou atmosférického tlaku, může činit maximálně ± 0,3 m od skutečné výšky hladiny.

Hladinoměr se skládá z:

 • Řídicí jednotky s podsvíceným LCD zobrazovačem, tlačítkem a voděodolným konektorem pro připojení sondy. Napájení obstarává jedna alkalická 9V baterie, která díky automatickému standby režimu vydrží při běžném provozu minimálně 2 roky. O ochranu elektronických částí před mechanickým poškozením a vniknutím vody se stará bytelný plastový box o rozměru 78 mm x 118 mm x 54 mm s krytím IP65.
 • Sondy S1 nebo S2 nebo S3 (dle objednávky) vyrobené z nerezové oceli a zdravotně nezávadných materiálů, která měří výšku vodního sloupece nad sebou. Doporučujeme ji umístit do stejné výšky jako ochranné čidlo čerpadla pro vypínací výšku hladiny. Pokud čerpadlo čidlo nemá, je vhodné sondu umístit přibližně 1 m nad čerpadlo. V nabídce máme sondu S1 s rozsahem 0 - 40 m (délka kabelu 45 m) a rozlišením měření 0,1 m nebo sondu S2 s rozsahem 0 - 70 m (délka kabelu 75 m) a rozlišením měření 0,2 m nebo sondu S3 s rozsahem 0 - 10 m (délka kabelu 15 m) a rozlišením měření 0,01 m. Pro běžné vrty postačuje sonda S1.

Součástí dodávky je mimo řídící jednotky a sondy také veškerý materiál nutný pro montáž a baterie. Na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ je možno objednat prodloužení kabelu k sondě.
Odhadovaná životnost sondy je 10 roků, záleží na složení vody. Po instalaci není nutné její čištění.
Kabel lze vést společně s přívodem elektřiny k čerpadlu, po jeho zapnutí může dojít ke krátkodobému zkreslení nebo výpadku dat po dobu 1 až 2 s.
Koncovku na konci kabelu od sondy lze demontovat za předpokladu, že při opětovné montáži nedojde ke změně zapojení kabelů.
Při výměně baterie není třeba provádět novou kalibraci (data jsou uložena v paměti).
Jednotka SW1 neumožňuje signalizaci nastavené úrovně hladiny, pouze její měření.
U vrtů doporučujeme sondu i kabel přichytit k trubce čerpadla, aby byla zaručena přesnost měření a zamezilo se poškození čerpadla nebo sondy při vyjímání z vrtu. K tomu slouží plastový držák a stahovací pásky, které jsou součástí balení. Do nádrže a studny je sondu možno pouze zavěsit pomocí kabelu sondy. Řídicí jednotku je možno umístit díky voděodolnosti a napájení z baterie kamkoliv podle potřeby.

Obsluha hladinoměru je snadná, po správné kalibraci a montáži ji zvládne úplně každý. Po stisknutí červeného tlačítka proběhne rychlá kontrola jednotky a sondy. Následně se po dobu 15 sekund zobrazuje stav aktuální výšky hladiny vody a zbytková energie baterie.

Video s instalací hladimoněru.


Příklad montáže hladinoměru.

Parametry

Princip měření: hydrostatický
Napájení: baterie
Dotaz na zboží

Dotaz na zboží "Smart Well hladinoměr SW1"