Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Domácí vodárny WALRUS

Nákupní rádce

Domácí vodárny WALRUS jsou vhodné zejména pro zvyšování tlaku v rozvodu pitné vody (vodovodu).
Pokud je součástí domácí vodárny tlaková nádoba, je její objem uveden před hodnotou napětí elektromotoru.
Jsou vyrobeny z korozivzdorných materiálů, vhodných i pro venkovní instalaci s relativní vlhkostí do 85 %. Jedná se o tzv. kompaktní vodárny, které mají mimo ovládání chodu čerpadla integrovanou i malou tl. nádobu. V případě častějších menších odběrů vody, nebo malých netěsností v rozvodu vody, nebo při využití vody i pro toaletu, doporučujeme ještě instalovat malou tlakovou nádobu o objemu nejlépe 8 až 15 litrů (max. 24 l), která omezí počet spínání čerpadla domácí vodárny. Pokud si nejste jisti, tak její instalací nic nepokazíte. Vodárna bude samozřejmě funkční i bez ní. Montáž malé tl. nádoby se nejčastěji provádí pomocí "T-kusu" přímo na potrubí, fotografii připojení najdete v nákupním rádci naší nabídky tlakových nádob.
Všechny mají ochranu proti chodu na sucho a jsou poháněny vzduchem hlazeným elektromotorem.
Za předpokladu zavodněného sacího potrubí osazeného sacím košem se zpětnou klapkou nasaje čerpadlo vodu z hloubky 6 m (čerpadlo není samonasávací).
Mimo výkonu použitých čerpadel a objemu tlakových nádob jsou mezi domácími vodárnami následující rozdíly:

  • Typová řada WALRUS TQ: K ovládání čerpadla je použita ovládací jednotka zajišťující při daném odběru vody stálý tlak. K zapnutí čerpadla dojde při poklesu tlaku po zahájení odběru vody (u TQ 200 na 1 bar, u TQ 400 a 800 na 1,8 baru, u TQ 1500 a TQ 2200 na 2,5 baru). Čerpadlo běží (nespíná a nevypíná) a čerpá kapalinu s konstantním tlakem, který závisí na jeho parametrech (odpovídá charakteristice použitého čerpadla). Po ukončení odběru vody postupně stoupá v systému tlak a objem vody protékající ovládací jednotkou se postupně zmenšuje. Dosáhne-li čerpadlo svého výkonnostního maxima (max. dopravní výšky, 10 m = 1 bar), přestane voda proudit a jednotka čerpadlo vypne.
  • Typová řada WALRUS TQIC: K ovládání chodu čerpadla je použit frekvenční měnič, který vyhodnocuje okamžitý tlak v systému a nastavuje otáčky motoru tak, aby se tlak při různém odebíraném množství vody udržoval na požadované hodnotě (mění se výkon čerpadla podle spotřeby vody). V pracovní oblasti čerpadla se udržuje stále stejný tlak (nastavený výrobcem u TQIC 400 na 2 bary, u TQIC 800 na 3 bary) bez závislosti na aktuální hodnotě průtoku. Lze pouze v malém rozsahu měnit zapínací tlak.

Funkce vodárny

Vodárny TQ mají vestavěný tlakový spínač, který zapne čerpadlo při poklesu tlaku vody na hodnotu zapínacího tlaku.
Vstupní tlak do čerpadla musí být nižší jak zapínací tlak nastavený na tlakovém spínači – v opačném případě čerpadlo nesepne.

Maximální zapínací tlak nastavitelný na vodárně TQ

Změnu z výroby nastaveného zapínacího tlaku proveďte pouze v případě, když hodnota tlaku vody na sání je vyšší než zapínací.
TQ 200 – 2,2 bar
TQ 400 – 3,0 bar
TQ 800 – 3,5 bar
TQ 1500 – 3,2 bar
TQ 2200 – 3,4 bar 
Co způsobí zastavení čerpadla TQ?
Čerpadlo se vypne během několika sekund po ukončení odběru vody (TQ-200 až 800 zastaví za 8 sekund, TQ-1500 až 2200 zastaví po 15 sekundách).
Kromě toho čerpadlo vypne při chodu naprázdno (nasucho).
Jaká jsou omezení pro běh vodárny TQ naprázdno (nasucho)?
Chod naprázdno (nasucho) je definován za podmínek, kdy motor je v chodu a průtok je velmi nízký (méně než 2,6 l/min) nebo nulový a tlak je nižší než nastavený tlak na tlakovém spínači. Průtok je vyhodnocován polohou zpětného ventilu v sání vodárny.
Při chodu nasucho delším než 2 minuty se čerpadlo automaticky na 10 minut zastaví a poté znovu spustí. Pokud se toto zopakuje třikrát za sebou, doba zastavení se prodlouží na 1 hodinu. Poté se celý cyklus opakuje do odstranění příčiny chodu nasucho nebo vypnutí obsluhou.
Nestandardní zastavení vodárny v případě opakovaného spuštění a vypínání (cyklování) vodárny?
Pokud je v tlakové nádobce vodárny málo vzduchu (únik vzduchu), nebo je netěsné sací potrubí (přisávání vzduchu, vzduchové kapsy), nebo jsou úniky vodu ve výtlačném potrubí, chová se vodárna následovně:
Čerpadlo pracuje 8 sekund, poté 3 sekundy stojí. Pokud se tento cyklus se opakuje 15krát za sebou bude čerpadlo stát 1 hodinu. Poté se celý cyklus opakuje do odstranění příčiny nebo vypnutí obsluhou.

Klikněte zde pro více informací
Hledání podle ceny
Cena:
0 Kč
0 Kč

Prazdna kategorie