Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR ŽUMPY

Žumpa je uzavřená vodotěsná sběrná jímka na fekální (splaškové) odpadní vody, která neslouží na jejich čištění. Má přívod, ale nemá odtok. Její obsah se musí pravidelně vyčerpávat a odvážet např. na biologickou čistírnu odpadních vod na zneškodnění.
Žumpy se zřizují v obcích, kde není kanalizace. Jsou vhodné zejména pro sezónně užívané objekty (chaty), popř. i pro rodinné domy.
Velikost žumpy se volí podle prostorových možností a s přihlédnutím k četnosti vyvážení (čím větší, tím delší interval). Spotřebu a tím i produkci odpadní vody lze změřit vodoměrem.
Samonosné podzemní žumpy nacházejí široké uplatnění u rodinných domů a rekreačních objektů při zachycení pitných nebo zavlažovacích vod nebo jako jímky pro vody spla ... Další informace

DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR ŽUMPY

Žumpa je uzavřená vodotěsná sběrná jímka na fekální (splaškové) odpadní vody, která neslouží na jejich čištění. Má přívod, ale nemá odtok. Její obsah se musí pravidelně vyčerpávat a odvážet např. na biologickou čistírnu odpadních vod na zneškodnění.
Žumpy se zřizují v obcích, kde není kanalizace. Jsou vhodné zejména pro sezónně užívané objekty (chaty), popř. i pro rodinné domy.
Velikost žumpy se volí podle prostorových možností a s přihlédnutím k četnosti vyvážení (čím větší, tím delší interval). Spotřebu a tím i produkci odpadní vody lze změřit vodoměrem.
Samonosné podzemní žumpy nacházejí široké uplatnění u rodinných domů a rekreačních objektů při zachycení pitných nebo zavlažovacích vod nebo jako jímky pro vody splaškové.
Pokud je žumpa samonosná, nemusí se obetonovávat, stačí pouze její zasypání.V případě pořadavku na jiné provedení žumpy zašlete prosím poptávku na adresu dotaz@e-cerpadla.cz.
Další užitečné informace najdete na stránce BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, nebo můžete kontaktovat naše prodejní středisko ASIO, spol. s r.o. Brno, Fügnerova 1126, 517 41 Kostelec n. Orl.
Telefon: 494 321 013, E-mail: info@impea.cz
Důležité upozornění. Při objednání níže uvedeného zboží není cena dopravy uvedená v objednávce správná. Její výši si můžete zjistit na stránce Doprava - DČOV.


Méně informací

Žumpy - jímky hranaté samonosné ASIO AS-PP/ER 3.41 S

Plastové provedení, hranatá, samonosná, objem 2,9 m3

1366
Cena: 34 969 Kč  s DPH 28 900 Kč  bez DPH
Množství: ks
Kód zboží: 01.01.01.001
Hmotnost: 420 kg
Vyrábí: Asio_n1
Popis produktu
Parametry

Popis produktu

PP nádrž hranatá samonosná pro postavení na betonovou podkladní desku a obsypání zeminou. Vnější rozměry 2160 x 1000 x 2160 mm. Vstupní komínek 600 x 600 x 350 mm s lehkým litinovým poklopem. Vtok DN 150 mm dle potřeby. Užitný objem nádrže 2,9 m3, hmotnost 410 kg. Max. násyp zeminy na stropě 300 mm. V případě požadavku vyššího násypu na stropě nebo při osazení do pojížděných ploch je třeba nádrž stabilizovat obetonováním.

Nádrže od firmy ASIO, spol. s r.o. jsou vyrobeny z konstrukčních prvků a desek z integrálního polypropylenu nebo polyethylenu a jejich kopolymerů, homogenních i lehčených - technologií svařováním. Na přání odběratele mohou být opatřeny technologickými přepážkami, případně různými technologickými otvory pro napojení potrubí. Nádrže jsou standardně řešeny jako uzavřené s přivařeným plastovým víkem nebo i v provedení s odnímatelným víkem. Nádrže je možno vyrobit jako zdravotně nezávadné umožňující styk s potravinami. Nádrže jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905. Mechanické a statické dimenzování nádrží provádíme metodou konečných prvků.

• nízká hmotnost
• vysoká chemická odolnost
• dlouhá životnost
• jednoduchá montáž
• možnost propojení více nádrží
• možnost individuálních rozměrů
• 100% těsnost
• snadná hygienická údržba
• odolnost proti agresivní vodě

Parametry

Objem: 2.9 m3
Hmotnost: 410 kg
Záruka - technologie DČOV: 420 měsíce
Záruka - nádrž: 24 měsíce