Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Nákupní rádce

Žumpa je uzavřená vodotěsná sběrná jímka na fekální (splaškové) odpadní vody, která neslouží na jejich čištění. Má přívod, ale nemá odtok. Její obsah se musí pravidelně vyčerpávat a odvážet např. na biologickou čistírnu odpadních vod na zneškodnění.
Žumpy se zřizují v obcích, kde není kanalizace. Jsou vhodné zejména pro sezónně užívané objekty (chaty), popř. i pro rodinné domy.
Velikost žumpy se volí podle prostorových možností a s přihlédnutím k četnosti vyvážení (čím větší, tím delší interval). Spotřebu a tím i produkci odpadní vody lze změřit vodoměrem.
Samonosné podzemní žumpy nacházejí široké uplatnění u rodinných domů a rekreačních objektů při zachycení pitných nebo zavlažovacích vod nebo jako jímky pro vody splaškové.
Pokud je žumpa samonosná, nemusí se obetonovávat, stačí pouze její zasypání.

Důležité upozornění. Při objednání níže uvedeného zboží není cena dopravy uvedená v objednávce správná. Její výši si můžete zjistit na stránce Doprava ČOV.

Klikněte zde pro více informací

Žumpy - jímky válcové samonosné ASIO AS-PP/EO 5 S

Plastové provedení, válcová, samonosná, objem 4,6 m3

1364
Cena: 29 524 Kč  s DPH 24 400 Kč  bez DPH
Odložená platba Twisto Možnost odložení zaplacení
zboží až o 30 dnů
Množství: ks
Doprava:
viz. stránka DOPRAVA DČOV
Dostupnost: Podle možností výrobce
Kód zboží: 01.01.01.205
Hmotnost: 270 kg
Vyrábí: Asio_n1
Popis produktu
Parametry

Popis produktu

PP nádrž válcová samonosná pro postavení na betonovou podkladní desku a obsypání zeminou. Průměr nádrže D=1800 mm, výška H=2000 mm. Vstupní komínek 600 x 600 x 350 mm s lehkým litinovým poklopem. Vtok DN 150 mm dle potřeby. Užitný objem nádrže 4,6 m3, hmotnost 270 kg. Max. násyp zeminy na stropě 300 mm. V případě požadavku vyššího násypu na stropě nebo při osazení do pojížděných ploch je třeba nádrž stabilizovat obetonováním. Konstrukce nádrže není vhodná při výskytu hladiny podzemní vody.

Nádrže od firmy ASIO, spol. s r.o. jsou vyrobeny z konstrukčních prvků a desek z integrálního polypropylenu nebo polyethylenu a jejich kopolymerů, homogenních i lehčených - technologií svařováním. Na přání odběratele mohou být opatřeny technologickými přepážkami, případně různými technologickými otvory pro napojení potrubí. Nádrže jsou standardně řešeny jako uzavřené s přivařeným plastovým víkem nebo i v provedení s odnímatelným víkem. Nádrže je možno vyrobit jako zdravotně nezávadné umožňující styk s potravinami. Nádrže jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905. Mechanické a statické dimenzování nádrží provádíme metodou konečných prvků.

• nízká hmotnost
• vysoká chemická odolnost
• dlouhá životnost
• jednoduchá montáž
• možnost propojení více nádrží
• možnost individuálních rozměrů
• 100% těsnost
• snadná hygienická údržba
• odolnost proti agresivní vodě

Parametry

Vhodnost použití při spodní vodě: Ne
Pojízdnost poklopu: Ne
Materiálové provedení: polyproplylen
Připojovací rozměr - přítok: DN150
Dmychadlo: Ne
Objem: 4.60 m3
Hmotnost: 270 kg
Záruka - nádrž: 24 měsíce
Dotaz na zboží

Dotaz na zboží "Žumpy - jímky válcové samonosné ASIO AS-PP/EO 5 S"