Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Průvodce výběrem druhu čerpadla - dešťová voda - nepoužívá se

Dešťová voda může být čistá, může ale obsahovat i mechanické nečistoty. Může být shromážděna v podzemní nebo nadzemní nádrži, např. sudu.

V případě čerpání vody z nádrže je třeba počítat s tím, že se v ní po čase na dně usadí nečistoty. Z tohoto důvodu doporučujeme umístit sání čerpadla nad dno tak, aby se co nejvíce omezila možnost nasátí usazených nečistot, zejména v případě čerpání dešťové vody.
Další možností je umístit sání na pohyblivou hadici a tu "zavěsit" na plovák. Vzdálenost sání od hladiny (ponoření) musí být tak velká, aby při ní nedocházelo k přisávání vzduchu. Sání tak bude "kopírovat" změny úrovně hladiny a vždy bude zajištěna maximální možná vzdálenost ode dna.

Tip: Pokud nemůžete v čerpané vodě vyloučit přítomnost nečistot a rozhodli jste se pro použití kalového čerpadla, doporučujeme Vám čerpadlo zn. APP řadu KSH nebo PEDROLLO TOP MULTI, která mají vysokou hodnotu max. dopravní výšky (dosahují na výtlaku pro kalová čerpadla vysoký tlak). Nabídka "Kalová čerpadla ponorná".

Pokud není požadován trvalý tlak v rozvodu vody a automatické zapnutí čerpadla při odběru
 (např. při zalévání zahrady, kdy čerpadlo zapnete a vypnete při zahájení a ukončení zalévání), lze použít "normální" ponorné nebo samonasávací (povrchové) čerpadlo určené pro čistou vodu nebo ponorné kalové, které ale neumožní dosažení tak velkého tlaku vody v rozvodu, jako "normální" ponorné nebo samonasávací.
Hodnotu průtoku si zvolíte podle spotřeby vody uvedené např. výrobcem postřikovačů, nebo si ji změříte. Při ručním postřiku se uvažuje hodnota cca 1,5 m3/hod.

Při použití
ponorného čerpadla můžete použít následující postup jeho výběru.
Dopravní výšku si určíte jako součet hodnoty výškového rozdílu mezi čerpadlem a místem vypouštění z hadice/potrubí a hodnoty délky potrubí, kdy 10 m délky odpovídá 1 m dopravní výšky (např. výškový rozdíl 2,5 m a délka hadice 13 m, dopravní výška je 3,8 m /součet 2,5 m a 1,3 m/) za podmínky zachování u hadice/potrubí stejného vnitřního průměru, jako je připojovací rozměr výtlaku čerpadla. Pokud je na konci hadice požadován tlak, musí se k vypočítané hodnotě dopravní výšky připočítat hodnota odpovídací tlaku, přičemž platí, že 1 baru odpovídá dopravní výška 10 m (pro tlak 1,8 baru je dopravní výška pro náš příklad 3,8 + 18 = 21,8 m). Pokud je nádrž a čerpadlo na úrovni terénu, výškový rozdíl je výška místa vypouštění (konce hadice) od země, tj. cca 1,5 m (uvažuje se min. hladina v nádrži).
Klikněte si při čerpání čisté vody na naší nabídku ponorných čerpadel odstředivých a ponorných vřetenových čerpadel nebo při čerpání znečištěné vody na nabídku kalových čerpadel ponorných seřazených od nejnižší ceny a podle výrobce a ceny si vyberete vhodný typ, jehož max. dopravní výška je větší, jak Vámi vypočítaná. Po kliknutí na jeho nabídku se podíváte ve spodní části karty POPIS na jeho charakteristiku (nebo po kliknutí na odkaz na PROSPEKT). Na svislé ose (y) si najdete hodnotu vypočítané dopravní výšky a vedete rovnoběžku s vodorovnou osou (x). V místě, kde se protne s charakteristikou vybraného čerpadla, si na vodorovné ose odečtete hodnotu průtoku. Pokud Vám vyhovuje, můžete si čerpadlo objednat. Pokud ne, musíte v hledání pokračovat ...
Další možností je kliknout si na stránku HLEDÁNÍ PODLE PRŮTOKU v levém sloupci a zadat do políček vypočítanou hodnotu dopravní výšky a požadovaný průtok. Po kliknutí na HLEDAT se Vám zobrazí výpis všech čerpadel, která vyhovují Vašemu zadání, z nich si vyberete pouze ponorná ...
V horní části každé naší nabídky čerpadel najdete DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR, kde mimo důležitých informací najdete doporučení vhodných čerpadel pro různé použití.Při použití
samonasávacího čerpadla musí být splněna podmínka, že hodnota sací výšky musí být menší jak 7,5 m nebo jiné hodnoty uvedené jako max. sací výška v nabídce Vámi vybraného povrchového čerpadla. V hodnotě sací výšky odpovídající Vašemu zapojení čerpadla musí být zohledněna i délka potrubí a případně instalované armatury a sací koš.
Na základě fyzikálních zákonů mohou povrchová čerpadla čerpat vodu pouze do hodnoty sací výšky maximálně 8 m. Pokud je výška mezi sacím hrdlem čerpadla a hladinou vody větší jak 8 m včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí, instalace zpětné klapky, atd., musí se použít pouze ponorné čerpadlo. Z praktických důvodů doporučujeme snížení hranice na 7,5 m.
Sací výšku si určíte jako součet hodnoty výškového rozdílu mezi čerpadlem a min. úrovní hladiny čerpané vody a hodnoty délky potrubí, kdy 10 m délky odpovídá 1 m sací výšky (např. výškový rozdíl 2,5 m a délka hadice 13 m, sací výška je 3,8 m /součet 2,5 m a 1,3 m/) za podmínky zachování u hadice/potrubí minimálně stejného vnitřního průměru, jako je připojovací rozměr sání čerpadla.
K výběru čerpadla musíte znát dopravní výšku odpovídající Vašemu zapojení. Dopravní výšku si určíte jako součet hodnoty výškového rozdílu mezi nejnižší úrovní hladiny čerpané vody a místem vypouštění z hadice/potrubí a hodnoty délky potrubí, kdy 10 m délky odpovídá 1 m dopravní výšky (např. výškový rozdíl 2,5 m a délka hadice 13 m, dopravní výška je 3,8 m /součet 2,5 m a 1,3 m/) za podmínky zachování u hadice/potrubí stejného vnitřního průměru, jako je připojovací rozměr sání a výtlaku čerpadla. Pokud je nádrž a čerpadlo na úrovni terénu, výškový rozdíl je výška místa vypouštění (konce hadice) od země, tj. cca 1,5 m (uvažuje se min. hladina v nádrži).
Pokud je na konci hadice požadován tlak, musí se k vypočítané hodnotě dopravní výšky připočítat hodnota odpovídací tlaku, přičemž platí, že 1 baru odpovídá dopravní výška 10 m (pro tlak 1,8 baru je dopravní výška pro náš příklad 3,8 + 18 = 21,8 m).
Kliknete si v případě čerpání čisté vody na naší nabídku čerpadel povrchových samonasávacích seřazených od nejnižší ceny a podle výrobce a ceny si vyberete vhodný typ, jehož max. dopravní výška je větší jak Vámi vypočítaná. Po kliknutí na jeho nabídku se podíváte ve spodní části karty POPIS na jeho charakteristiku (nebo po kliknutí na odkaz na PROSPEKT). Na svislé ose (y) si najdete hodnotu vypočítané dopravní výšky a vedete rovnoběžku s vodorovnou osou (x). V místě, kde se protne s charakteristikou vybraného čerpadla, si na vodorovné ose odečtete hodnotu průtoku. Pokud Vám vyhovuje, můžete si čerpadlo objednat. Pokud ne, musíte v hledání pokračovat ...
Další možností je kliknout si na stránku HLEDÁNÍ PODLE PRŮTOKU v levém sloupci a zadat do políček vypočítanou hodnotu dopravní výšky a požadovaný průtok. Po kliknutí na HLEDAT se Vám zobrazí výpis všech čerpadel, která vyhovují Vašemu zadání, z nich si vyberete pouze samonasávací ...
V horní části naší nabídky čerpadel povrchových samonasávacích najdete DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR, kde mimo důležitých informací najdete doporučení vhodných čerpadel pro různé použití.Příklad výběru čerpadla pro zalévání: Výškový rozdíl mezi min. úrovni hladiny ve studni/vrtu nebo nádrži a koncem hadice při zalévání je cca 5 m, dopravní výška odpovídající horizontálnímu rozvodu při délce hadice 8 m je cca 1 m (10 m hadice odpovídá cca 1 m dopravní výšky) a dopravní výška odpovídající požadovanému tlaku vody 2,5 baru na konci hadice je 25 m (1 bar = 10 m), tj. celkem 31 m.
Hodnotu průtoku si zvolíte podle spotřeby vody, při ručním postřiku se uvažuje hodnota 1,5 m3/hod., při použití postřikovačů se použije spotřeba uvedená jejich výrobcem. Další možností je si ji změřit. Stačí vědro (kbelík) a stopky. Pokud Vám 10 l vody nateče do vědra za 24 sekund, tak za 1 minutu to je 25 l (10 l děleno 24 s krát 60 s = 25 l/min) a za 1 hodinu to je 1 500 l, což je 1,5 m3 (25 l krát 60 min. = 1 500 l/hod.)
Hodnotu dopravní výšky a průtoku vložíte do formuláře na stránce HLEDÁNÍ PODLE PRŮTOKU nebo si kliknete podle charakteru čerpané vody na naši nabídku ponorných odstředivých a vřetenových čerpadel nebo samonasávacích čerpadel a VÝPIS ZBOŽÍ zvolíte OD NEJNIŽŠÍ CENY. Vyberete si značku a typ čerpadla, který odpovídá Vašim cenovým představám. Po kliknutí na něj se Vám otevře nabídka, kde na kartě POPIS najdete v jeho spodní části CHARAKTERISTIKU ČERPADLA (závislost průtoku na dopravní výšce). Na svislé ose (y) s dopravní výškou si najdete hodnotu 31 m a tímto místem si vedete rovnoběžku s vodorovnou osou do místa, kde se protne s charakteristikou čerpadla. Na vodorovné ose (x) si odečtete odpovídající hodnotu průtoku. Pokud odpovídá nebo je větší než Váš požadavek, můžete si čerpadlo objednat. Pokud ne, musíte hledat dále.
Podstatné pro určení požadovaného průtoku je jeho max. hodnota. Není tedy důležité, zda máte jeden nebo pět postřikovačů, ale kolik jich je v činnosti současně a jaký maximální průtok tomu odpovídá.
Při vyčerpávání vody z nádrže se zjistí požadovaný průtok tak, že se přečerpávaný objem kapaliny v m3 vydělí počtem minut, za který má být přečerpán, a vynásobí číslem 60. Např. při požadavku přečerpání objemu 1,5 m3 do 5 min. musí být min. průtok čerpadlem 18 m3/hod. (1,5 : 5 x 60).

Pokud je nádrž nadzemní (např. sud) a čerpaná voda bez nečistot, je možno také použít odstředivá čerpadla, která nejsou samonasávací. Zejména v případě možnosti připojení sání čerpadla z boku nádrže nad dnem je jejich použití velice výhodné.
V případě občasného zalévání bez nároku na velký průtok lze použít vibrační ponorné čerpadlo.

Důležité upozornění
Při použití delší hadice (nad 10 m) je třeba věnovat pozornost jejímu vnitřnímu průměru. Pokud je malý a Vámi požadovaný průtok velký, dojde ke ztrátám tlaku. Proto doporučujeme u rozvodu vody zachovat dimenzi výtlaku použitého čerpadla nebo lépe provést před výběrem čerpadla přesný výpočet dopravní výšky.
Snížení možnosti čerpání vody s obsahem nečistot dosáhnete umístěním čerpadla pro čistou vodu nad dno nádrže.

Konec průvodce.