Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Podle čeho poznám max. tlak, který je schopno čerpadlo dosáhnout?

U odstředivých čerpadel se max. tlak při vypnutém odběru zjistí z maximální dopravní výšky - 10 m odpovídá tlaku 1 bar nebo 0,1 MPa. Tzn., že čerpadlo s max. dopravní výškou 45 m dosáhne max. tlak na výstupu (výtlaku) 4,5 baru (0,45 MPa). Po zahájení odběru se tlak při zvyšování průtoku čerpané kapaliny snižuje v závislosti dané charakteristikou čerpadla.