Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Je možno čerpadlo určené do vrtu použít i do studny?

Ponorná čerpadla musí být při provozu chlazena. Pokud jsou chlazena čerpanou kapalinou, lze je použít bez omezení kdekoliv. V případě chlazení kapalinou proudící kolem čerpadla je lze použít ve vrtu, v případě použití v kopané studni je třeba provést jejich osazení pláštěm.