Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Podle čeho mám provést výběr čerpadla?

Výběr se u převážné většiny čerpadel provádí podle požadovaného tlaku v místě odběru čerpané kapaliny (výtoku z potrubí) při dosažení požadovaného průtoku. Místo odběru se většinou volí to nejvzdálenější od čerpadla. Do požadované hodnoty tlaku je třeba zohlednit i tlakové ztráty v potrubí (oba tyto faktory se zohlední v minimální dopravní výšce). Doporučený postup výběru najdete na stránce JAK VYBÍRAT. Informace o počtu koupelen, bydlících osob nebo rodin, nepostačují k provedení výběru.
Pokud se domníváte, že by jste při výběru udělali chybu, nechte si ho provést odborníkem, který zná podmínky připojení čerpadla i Vaše požadavky. U nás si následně vybrané čerpadlo objednáte ...