Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Co znamenají údaje o průtoku a dopravní výšce, např. "průtok 0,3 až 3,3 m3/hod., dopravní výška 53 až 8 m", uvedené u čerpadel, proč první hodnota dopravní výšky je větší než druhá ?

Údaje uvedené v popisu čerpadla jsou min. a max. průtok (Qmin. a Qmax.) a jemu odpovídající max. a min. dopravní výška (Hmax. a Hmin.), tj. souřadnice obou krajních bodů charakteristiky čerpadla. Více na stránce JAK VYBÍRAT.
Křivka zobrazuje závislost dopravní výšky H (svislá osa) na čerpaném průtoku Q (vodorovná osa). To znamená, že u každého čerpadla si z této křivky můžete zjistit průtok při zvolené dopravní výšce nebo dopravní výšku při daném průtoku. Současně udává i pracovní oblast čerpadla, v které by se mělo používat. Při provozu mimo rozsah hrozí jeho poškození a výrazné zkrácení jeho životnosti. Pokud v ní Vámi určenému průtoku čerpané vody odpovídá stejná nebo větší dopravní výška než stanovená, splňuje tento typ Vaše požadavky.