Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Prosím o doporučení čerpadla pro účely čerpání.

  1. Čerpání dešťové vody z bývalé žumpy (nyní již nefunkční, dům napojen na kanalizaci), hloubka žumpy cca 2,5 m.
    Čerpání dešťové vody z bývalé žumpy. Můžete si vybrat z nabídky čerpadla odstředivá kalová (znečištěná voda) nebo čerpadla ponorná odstředivá (čistá voda), pokud chcete mít tlak podobný jako u vodovodu, musíte mít čerpadlo s dopravní výškou min. (2,5 + 20) 23 m.
  1. Čerpání žumpy (svod z RD + dešťová voda), hloubka cca 3 m.
    Můžete si vybrat z nabídky čerpadla odstředivá kalová s noži. Při výběru platí, čím větší dopravní výška, tím větší tlak čerpadlo vyvine, čím větší průtok, tím větší objem vody přečerpá.