Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

U novostavby rodinného domku je vrt s novodurovou potravinářskou trubkou, hloubka cca 13 m, osazený čerpadlem Nautila, motor 1.5 kW. Vydatnost podle proutkaře je cca 25 l/min., podle praxe je studna vyčerpána cca za 7 min. v množství 200 l. Na další čerpá

Malou vydatností se rozumí stav, kdy do vrtu/studny přitéká méně vody, než je spotřeba.
Malou vydatností vrtu/studny u zásobování domácnosti lze uvažovat u hodnoty pod 0,3 l/s (1,1 m3/hod.) a pod 0,5 l/s (1,8 m3/hod.) pro automatické zavlažování.

V případě malé vydatnosti studny/vrtu je optimálním řešením instalace akumulační nádrže na vodu o dostatečném objemu, její velikost by měla být úměrná očekávané spotřebě. Do studny/vrtu se umístí ponorné čerpadlo s co nejmenším výkonem, aby se snížil počet jeho zapnutí a vypnutí na minimum. Samozřejmě musí mít vhodnou ochranu proti chodu na sucho. Současně se musí vypnout při dosažení max. hladiny v akumulační nádrži, aby nedošlo k jejímu přetečení.
K akumulační nádrži se připojí domácí vodárna, výkon jejího čerpadla musí být úměrný očekávané spotřebě. Musí mít ochranu proti chodu na sucho (vypnutí čerpadla dosažení min. hladiny v akumulační nádrži na vodu).
Popsané řešení nelze nahradit instalací pouze domácí vodárny osazené tlakovou nádobou o velkém objemu (např. 200 l) s tím, že bude plnit funkci akumulační nádrže. Po spotřebě v ní načerpané vody dojde k sepnutí čerpadla, které ji začne doplňovat vodou ze studny. Čím větší objem tlakové nádoby, tím větší objem bude třeba na dosažení nastaveného tlaku (vypnutí čerpadla). V případě malé vydatnosti studny/vrtu je velice pravděpodobné, že čerpadlo domácí vodárny bude dříve vypnuto ochranou proti chodu na sucho z důvodu nedostatku vody ve studni/vrtu.