Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Mám vrtanou studnu 35 m hlubokou, vodní sloupec je 8 m a začíná 27 m pod povrchem, vydatnost je 0,02 l/sec, 1,73 m3/den, 52 m3/měsíc, průměr 165 mm a chtěl bych vodu ze studně využívat na zalévání zahrádky 1000 m2 a příp. pro napouštění bazénu (tedy pouze

Malou vydatností se rozumí stav, kdy do vrtu/studny přitéká méně vody, než je spotřeba.
Malou vydatností vrtu/studny u zásobování domácnosti lze uvažovat u hodnoty pod 0,3 l/s (1,1 m3/hod.) a pod 0,5 l/s (1,8 m3/hod.) pro automatické zavlažování.

Vydatnost vrtu je naprosto nedostatečná a v podstatě je vrt nepoužitelný. Zásoba vody je velmi malá. Při instalaci čerpadla 1m nad dno je k dispozici jen cca 140 litrů a tento objem se bude po vyčerpání obnovovat téměř dvě hodiny. Vydatnost je dokonce tak malá, že ani využití retenční nádrže nepomůže. Proto nemá smysl o jeho využití vůbec uvažovat.
Výpočet zásoby vody se vypočítá jako objem válce, jehož poloměr je polovina průměru vrtu/studny a výška je výška hladiny ve vrtu/studni, od které se odečte vzdálenost čerpadla ode dna. Objem V (zásoba vody) = 3,14 x r2 x v, kde r je poloměr a v je výška hladiny vody nad čerpadlem. Pokud dosadíte do vzorečku hodnoty poloměru a výšky v metrech, dostanete objem v m3 (1 m3 = 1 000 litrů). (r na druhou je r krát r).
Dobu chodu Vámi vybraného čerpadla potřebnou na vyčerpání zásoby vody si zjistíte z jeho charakteristiky. U dopravní výšky odpovídající Vašemu zapojení si z ní odečtete průtok. Z něj už je patrná doba chodu ...