Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Potřebuji vhodné zařízení pro automatické zavlažování zahrady (postřikové trysky, např. systém GARDENA).

V tomto případě není vhodné ovládání chodu čerpadla tlakovým spínačem (min. tlak zapnuto, max. tlak vypnuto), protože při postřiku dochází ke kolísání tlaku, což se projevuje změnou délky dostřiku v závislosti na velikosti rozdílu zapínacího a vypínacího tlaku tl. spínače. Z tohoto důvodu je výhodné použití řešení, které tuto vlastnost nemá.
Můžete použít některé z námi nabízených zařízení, při jehož provozu nedochází ke kolísání tlaku. V nabídce DOMÁCÍ VODÁRNY jsou vhodné všechny typy osazené řídící jednotkou nebo frekvenčním měničem, jejich přehled najdete ZDE.
Další možností je použití libovolného odstředivého čerpadla (např. ponorné, samonasávací) s ovládací jednotkou typu "Fluidcontrol", "Easycontrol", "Presscontrol" a případně s malou tl. nádobou (objem 4 až 10 l). Po zahájení odběru vody dojde k sepnutí čerpadla, které bude trvale v chodu do doby zastavení odběru. Tlak nebude kolísat a bude odpovídat parametrům čerpadla sníženým o tl. ztráty v potrubí. PŘÍSLUŠENSTVÍ/OVLÁDÁNÍ ČERPADEL DOMÁCÍCH VODÁREN.
Další možností je použití regulace tlaku pomocí frekvenčního měniče, kdy dochází ke změně otáček elektromotoru čerpadla tak, aby byla udržena nastavená hodnota tlaku (čerpadlo vždy spotřebovává jen tolik energie, kolik je jí v dané chvíli dle odběru vody potřeba) PŘÍSLUŠENSTVÍ/OVLÁDÁNÍ ČERPADEL DOMÁCÍCH VODÁREN.
Další podrobnosti najdete na stránce JAK SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU.
Výběr vhodného čerpadla se provede podle požadavku na požadovaný průtok při stanovené dopravní výšce. Návod je uveden na stránce JAK VYBÍRAT.