Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

K dispozici je vodovodní přípojka s tlakem 4 bary. K ní je požadováno připojení pracoviště potrubím DN40, které se nachází o 70 m výše. Délka potrubí je 80 m. Vypočítaná dopravní výška je 70,5 m. Předpokládaná spotřeba vody nebude větší jak 1,5 m3/hod. př

Protože se tlaky při čerpání sčítají, tak je dopravní výška (bez započtení délky potrubí) 71 m. Protože je hodnota tlaku v přípojce 4 bary a požadovaný tlak na pracovišti 3 bary, je hodnota dopravní výšky 61 m (71 - 10). Při použití tl. spínače je třeba dosáhnout vyšší tlak jak požadovaný 3 bary (vypínací tlak spínače je cca 3,5 barů). Je proto třeba použít čerpadlo, které má průtok cca 1,5 m3/hod. při dopravní výšce 71 m.
Problém při výběru čerpadla spočívá ve skutečnosti, že většina čerpadel není navržena pro tlak na sání 4 bary. Lze proto použít pouze omezený počet typů.
Další problém je s ovládáním čerpadla a regulací tlaku. Nejvýhodnější umístění tl. nádoby a tl. spínače je na pracovišti, což ale současně způsobuje nutnost kabelového propojení pracoviště s čerpadlem, které bude umístěno u přípojky. Výhodou tohoto uspořádání je použití normální tl. nádoby a tl. spínače, protože na pracovišti bude tlak o 7 baru nižší jak u přípojky a čerpadla.