Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Prosím o návrh zařízení pro zajištění konstantního tlaku v budově, kde dochází k jeho poklesu (neteče voda) v době špičky, kdy se sprchují ostatní zaměstnanci v provozu. Přípojka vody do objektu je DN 80 a pak je přivedena do dvou tlakových nádob, kde je

Bližší informace k tomuto problému najdete na stránkách JAK ZVÝŠIT TLAK, JAK SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU a JAK VYBÍRAT.
V době jednorázového sprchování Vašich 20 zaměstnanců doporučujeme na vodoměru změřit spotřebu a přepočítat ji na m3 za hodinu (naměřenou spotřebu v m3 vydělte počtem minut měření a vynásobíte 60). Podle tohoto údaje - průtoku a požadované dopravní výšky se vybere pomocí našeho programu vhodný typ čerpadla z naší nabídky.
Doporučujeme následující řešení. Na přívodní potrubí nainstalujete kohout a zpětnou klapku. Za ni se připojí odstředivé čerpadlo, na jeho výtlak armatura, na kterou se připojí tlaková nádoba o objemu cca 60 až 100 l, tlakový spínač a připojení ke stávajícímu rozvodu vody. Na tlakovém spínači se nastaví min. a max. požadovaný tlak vody. Po připojení (otevření kohoutu) se systém zaplní vodou. V případě nižšího tlaku než minimální nastavený sepne tl. spínač čerpadlo, které začne z vodovodní přípojky čerpat vodu. V případě dosažení vyššího tlaku jak max. požadovaný vypne tl. spínač čerpadlo a zpětná klapka zamezí nátoku načerpané vody zpět do vodovodní přípojky. Po vyrovnání tlaku před a za zpětnou klapkou dojde opět k proudění vody z vodovodní přípojky do rozvodu, v případě snížení tlaku pod min. požadovaný se znovu sepne čerpadlo. Výsledek je požadovaný tlak v rozvodu pitné vody v objektu.
Specifikace zařízení:
- Kohout.
- Zpětná klapka.
- Armatura.
- Tl. spínač.
- Odstředivé čerpadlo: EBARA 3M 40-160/4 M 4 kW, 400 V nebo EBARA 3S 40-160/4 4 kW, 400 V.
- Tl. nádoba: Vertikální nebo horizontální 60 l nebo 100 l.
U návrhu čerpadla se vycházelo z max. spotřeby 26 m3/hod. při požadovaném tlaku 0,2 MPa a výtlačné výšce 10 m (dopravní výška 30 m). Přesné hodnoty dopravní výšky je možno spočítat v programu, který je k dispozici ke stažení v našem obchodě a v kterém je možno současně provést případně i nový výběr odstředivého čerpadla.