Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Mám ve studni ponorné vřetenové čerpadlo na 400 V a často se mi stává, že se vypne průtokový ohřívač vody z důvodu poklesu tlaku. Je možné u domácí vodárny nahradit v současné době používaný tlakový spínač s tlakovou nádobou ovládací jednotkou?

Ovládací jednotky jsou vhodné pro čerpadla na 230 V. U napětí 400 V by se ovládání muselo provést přes tzv. stykač. Mimo to nejsou vhodná pro ovládání vřetenových a vibračních čerpadel, což je také uvedeno v naší nabídce.
Při kolísání tlaku je třeba nejdříve zjistit jeho příčinu. Pokud při použití ovládání čerpadla pomocí tl. spínače a tl. nádoby dochází k poklesu tlaku pod hodnotu zapínacího tlaku, je problém v malém výkonu čerpadla, které je třeba nahradit výkonějším. V tomto případě nepomůže použití ani ovládací jednotky, ani frekvenčního měniče. Pokud se jedná o pokles krátkodobý (cca několik sekund), je vhodné použití ovládací jednotky nebo frekvenčního měniče. Rozdíly ve vlastnostech jsou popsány na stránce JAK SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU.
V případě kolísání tlaku ve vodovodu se prosím podívejte na stránku JAK ZVÝŠIT TLAK.