Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Jaký tlak má být ve vaku tlakové nádoby domácí vodárny ?

Hodnota tlaku v nádobě má být 0,9 krát nastavený zapínací tlak čerpadla a měří se při prázdné tlakové nádobě (např. při nastavené hodnotě zapínacího tlaku na tlakovém spínači 2 bary bude tlak v tl. nádobě 1,8 baru - 2 x 0,9).