Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Nákupní rádce

Pokud potřebujete nahradit Vaše stávající čerpadlo a jeho typ v naší nabídce není, podívejte se prosím na jeho parametry (napětí elektromotoru, max. tlak a max. průtok, provedení tlakový spínač nebo by-pass) uvedené na jeho štítku a vyberte si podobné z naší nabídky - viz následující přehled.
Některé typy čerpadel SHURFLO se dodávají jako součást nějakého technologického zařízení pouze výrobním firmám. Tyto typy jsou pro ostatní zákazníky nedostupné, lze je zakoupit pouze jako náhradní díl u výrobce daného zařízení. Pokud ho chcete nahradit, doporučujeme provést výběr z níže uvedených typů. Rozdíly jsou většinou minimální a náhradu lze bez problému provést. Pokud budete chtít s výběrem pomoci, tak nám zašlete mimo typového označení i všechny údaje ze štítku Vašeho čerpadla (nejlépe fotografii). Zjištění parametrů a vytypování náhrady ale může nějakou dobu trvat ...

Pokud nemáte k dispozici např. napětí 12 V nebo 24 V, tak na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ najdete vhodný napájecí zdroj.

Čerpadla SHURFLO jsou z výrobního závodu dodávána po 6 ks, z tohoto důvodu je nemůžeme zasílat v originálním obalu. Protože jsou před expedicí zkoušena, může v nich zůstat malý objem vody.

Mimo výkonu jsou mezi membránovými čerpadly Shurflo následující rozdíly:

Čerpadla s 3 membránami: 

 • Typ Shurflo 2088-264-144: Tlakový spínač, max. tlak 3,1 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 230 V.
 • Typ Shurflo 2088-343-135: Tlakový spínač, max. tlak 3,1 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 12 V.
 • Typ Shurflo 2088-474-144: Tlakový spínač, max. tlak 3,4 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 24 V.
 • Typ Shurflo 2088-514-500: By-pass, max. tlak 3,7 baru. Vhodné pro trvalý provoz. 12 V. Tepelná ochrana.
 • Typ Shurflo 2088-592-144: Tlakový spínač, max. tlak 3,1 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 230 V. Tepelná ochrana. Certifikace NSF pro pitnou vodu.
 • Typ Shurflo 2095-204-412: Tlakový spínač, max. tlak 1,4 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 12 V. Tepelná ochrana.
 • Typ Shurflo 8000-043-235: Tlakový spínač, max. tlak 3,4 baru. Vhodné pro trvalý provoz. 12 V.
 • Typ Shurflo 8000-543-250: By-pass, max. tlak 4,1 baru. Vhodné pro trvalý provoz. 12 V.
 • Typ Shurflo 8000-543-238: Tlakový spínač, max. tlak 6,9 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 12 V. Doporučujeme v případě požadavku nepřítomnosti kovů z důvodu dobré chemické odolnosti (pro čerpání např. DEMI-vody, NaOH (max 25%) a HCl (30%)), protože je v části smáčené čerpanou kapalinou bez šroubů a pružinek.
 • Typ Shurflo 8000-955-280: By-pass nad 5,5 baru. Vhodné pro trvalý provoz. 24 V. Tepelná ochrana.
 • Typ Shurflo 8010-152-800: By-pass nad 5,5 baru. Vhodné pro trvalý provoz. 24 V střídavé napětí. Tepelná ochrana.
 • Typ Shurflo 8090-811-250: By-pass, max. tlak 3,4 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 230 V. Tepelná ochrana.
 • Typ Shurflo 8095-902-260: By-pass, max. tlak 8,3 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 230 V. Tepelná ochrana. Certifikace NSF pro pitnou vodu.

Čerpadla s 4 membránami (rovnoměrnější průtok):

 • Typ Shurflo 5030-2201-A010: Tlakový spínač od 2,8 do 3,8 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. Tepelná ochrana. 12 V. Certifikace NSF pro pitnou vodu.
 • Typ Shurflo 5030-2201-E010: Tlakový spínač od 2,8 do 3,8 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. Tepelná ochrana. 24 V. Certifikace NSF pro pitnou vodu.

DC - stejnosměrný proud, AC - střídavý proud.
Síťové napájení najdete u čerpadel s elektromotory na 12 V a 24 V na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ.
Pracovní poloha čerpadel je libovolná.
Čerpadla jsou samonasávací a nevadí jim po určitou dobu chod na sucho. U každého typu je uvedena sací výška.
Provedení s tlakovým spínačem lze použít jako malou domácí vodárnu. Tlakový spínač u čerpadel Shurflo má určité tlakové rozpětí mezi zapínacím a vypínacím tlakem. Zapínací tlak je v prospektu označen jako "Turn On", rozsah pro nastavení vypínacího tlaku jako "Adjustable Shut-Off, Range ..." a výrobcem nastavený vypínací tlak jako "Factory Set".
Přepočet jednotek tlaku: 1 bar = 14,504 PSI.
Možnost použití: Aeroponie, postřikovače.

Použití pro pitnou vodu

Certifikaci NSF pro pitnou vodu mají typy 5030-2201-A010, 5030-2201-E010, 8095-902-260 a 2088-592(562)-144 s uvedením značky NSF na štítku.

Rozdíl mezi tlakovým spínačem a by-passem

 • Tl. spínač - v případě menšího odběru dochází při dosažení vypínacího tlaku k vypínání a zapínaní membránového čerpadla Shurflo tlakovým spínačem. Vypínací tlak lze v určitém rozmezí uvedeném u jednotlivých typů nastavit podle potřeby. 
 • By-pass - v případě menšího odběru zapnuté membránové čerpadlo stále běží, nadbytečný objem čerpané kapaliny proudí by-passem. Max. tlak uvedený u jednotlivých typů nastavený výrobcem nelze měnit. By-pass na čerpadle slouží pouze jako krátkodobé bezpečnostní jištění, aby přetlakem nedošlo k přetížení čerpadla při vzniku mimořádné situace (např. zablokovaný výtlak).

Rozdíl mezi trvalým a přerušovaným provozem

Membránové čerpadlo Shurflo musí být při provozu stejně jako jiná čerpadla poháněná elektromotorem chlazeno. Rozdíl mezi membránovým čerpadlem na trvalý a přerušovaný provoz spočívá v intenzitě chlazení elektromotoru čerpadla vzduchem, konstrukční řešení vlastního čerpadla je u všech shodné.
Specifikace trvalého či přerušovaného chodu daná výrobce vychází z obecně ideálních podmínek průměrně zatíženého čerpadla s dostatečným prouděním cirkulačního vzduchu nepřesahující teplotu okolí cca 20°C.
Obecná specifikace trvalého či přerušovaného chodu daná výrobcem je uvedena na každém datovém listu Intermittent = přerušovaný nebo Continous = kontinuální.
Je také třeba si uvědomit, že motory čerpadel jsou komutátorové a při provozu dochází k opotřebení komutátorových uhlíků, které bude v případech nepřetržitého provozu nutné častěji měnit a to i v případě, kdy povrchová teplota motoru bude udržována pod maximálním limitem.
Typy membránových čerpadel Shurflo, které disponují výkonným motorem a relativně nízkým energetickým požadavkem hydraulické části čerpadla, jsou výrobcem specifikovány pro trvalý chod, ale i tak nesmí teplota pláště motoru přesáhnout stanovené limity.
Instalace přídavného externího žebrování/chlazení, které najdete na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ u každé nabídky membránového čerpadla Shurflo, je u všech typů velmi individuální a jediným kritériem je vlastní teplota povrchu motoru při chodu. Doporučena může být v případech, kde se jedná o:

 • Kontinuální chod.
 • Dlouhodobý chod (vice než hodinu).
 • Vysoký výtlak/protitlak.
 • Nedostatečné/žádné větrání.
 • Velmi časté spínání.
 • Vyšší teplota čerpaného média.

Dále je možno použít i nucené chlazení pomocí el. ventilátoru (není v sortimentu dodavatele).
V případě, že čerpadlo pracuje s malou zátěží a okolní vzduch cirkuluje a je chladný, tak většina čerpadel může pracovat nepřetržitě.
V případě, že je čerpadlo uzavřeno do nevětrané krabičky a je zatíženo (např. vyšší tlak, časté spínání apod.), tak se může přehřívat i když výrobce uvádí, že čerpadlo je vhodné pro trvalý provoz.
I čerpadlo, které má uvedeno přerušovaný provoz, lze provozovat nepřetržitě za předpokladu udržení povrchové teploty motoru pod hranicí cca 75 °C, čeho lze dosáhnout např. instalací externího žebrovaného pláště (viz karta PŘÍSLUŠENSTVÍ v nabídce čerpadla) a externím PC ventilátorem.
Naproti tomu v případě instalace čerpadla do uzavřeného boxu bude (v případě kontinuálního chodu) nutné instalovat externí ventilátor a žebrování na chlazení i přesto, že výrobce u čerpadla uvádí vhodnost pro kontinuální provoz.
To znamená, že nejdůležitější pro bezproblémový provoz čerpadla je nepřekročení jeho povrchové teploty motoru cca 75 °C, což je vždy pro danou aplikaci individuální.
Typy membránových čerpadel Shurflo 8090-811-250, 8095-902-260, 2088-514-500 a 2088-592-144 jsou navíc osazeny tepelným jištěním motoru proti přehřátí, která při dosažení max. teploty membránové čerpadlo automaticky vypne a po vychladnutí opět zapne. Tím je vyloučena možnost poškození elektromotoru membránového čerpadla. Tepelná ochrana je značena jak na štítku čerpadla, tak i v prospektu jako "Thermally Protected". V prospektu na počátku druhé stránky je uvedena tabulka TEMPERATURE RISE, která ukazuje vliv protitlaku a délky chodu na povrchové oteplení motoru.

UPOZORNĚNÍ:
Nepoužívejte čerpadla SHURFLO k čerpání hořlavých látek. Nikdy neprovozujte čerpadlo ve výbušném prostředí. Jiskření z komutátorových uhlíků motoru, spínače nebo nadměrné teplo z nesprávně operujícího motoru může způsobit explozi.
Hořlavina je látka, která za podmínek požáru hoří a uvolňuje při tom energii, nejčastěji světlo a teplo. Během procesů hoření mění svůj chemický charakter a produkuje při tom obvykle širokou paletu toxických látek.
Podle bodu vzplanutí se hořlaviny - hořlavé kapaliny - rozdělují do čtyř tříd.
  a.. I. třída - bod vzplanutí do 21 °C (aceton, lehké benzíny, methanol, sirouhlík)
  b.. II. třída - bod vzplanutí nad 21 °C do 55 °C (lakový benzín, petrolej, styren)
  c.. III. třída - bod vzplanutí nad 55 °C do 100 °C (motorová nafta, výševroucí petrolej)
  d.. IV. třída - bod vzplanutí nad 100 °C do 250 °C (topné oleje, anilin, nitrobenzen, tetrabutylcín, tridekan a vyšší alkany od pentadekanu).

Pro použití ke tryskám je ideální provedení s by-passem. V tomto případě se vybere čerpadlo s větším výkonem, nadbytečný průtok bude procházet by-passem. Zapínaní a vypínání postřiku se v tomto případě bude provádět ovládáním chodu čerpadla.

Max. a min. průtok membránového čerpadla Shurflo je uveden pod názvem zboží ve zkráceném popisu v l/min., v nabídce zboží na kartě POPIS v l/hod. a v nabídce zboží na kartě PARAMETRY v m3/hod.
Pro připojení membránového čerpadla Shurflo doporučujeme použít plastové šroubení se závitem kuželovým NPT 3/8" - 18 (trubkový závit 3/8" má 19 chodů na palec, ale NPT 3/8" jich má pouze 18).
Přehled a rozdíly v závitech naleznete ZDE.
Optimální řešení je použití přechodu ze závitu na hadicovou koncovku a kapalinové trasy vést v hadičkách místo trubek, nebo použít hadicové mezikusy mezi čerpadlem a potrubní trasou z důvodu přirozené volnosti a pružnosti čerpadla v silentblocích.
V případě potřeby zvýšení hodnoty průtoku lze zapojit čerpadla paralelně za podmínky, že na jejich výtlaku bude zpětná klapka.

Nabízíme možnost zapůjčení čerpadla SHURFLO 8010-252-136 na vyzkoušení, jeho technické parametry jsou uvedeny ZDE (pro přerušovaný chod, tlakový vypínač/spínač s nastavitelnou hodnotou 2,8 až 4,1 bar. Pohon 24 V DC, max. 3,5 l/min. a max. 4,1 bar).

Klikněte zde pro více informací

Membránové čerpadlo SHURFLO 8095-902-260, 230 V

Pro přerušovaný provoz, by-pass nad 8,3 baru, průtok 2,3 až 5,9 l/min., dopravní výška 83 až 0 m, samonasávací, možný chod na sucho. Certifikace pro pitnou vodu.

1579
Cena: 6 221 Kč  s DPH 5 141 Kč  bez DPH
Množství: ks
Doprava:
ZDARMA
Dostupnost: skladem
Kód zboží: 8095-902-260
Hmotnost: 2 kg
Vyrábí: Shurflo_logo
Popis produktu
Parametry
Videoprůvodce

Popis produktu

Použití:
- Pro přerušovaný provoz.
- Čerpání kapalin bez mechanických nečistot.
- Pro čerpání pitné vody - certifikace NSF pro pitnou vodu.
- Čerpání různých chemikálií, přípravků, kyselin a louhů, kterým odolávají použité materiály smáčených částí.
- Aplikace, kde je požadován menší průtok při relativně vyšším tlaku.
Čerpadlo má instalovaný by-pass. V případě trvalého menšího odběru nedochází k vypínání a zapínaní čerpadla tlakovým spínačem, ale nadbytečný objem čerpané kapaliny proudí by-passem.
Jedná se skutečně o velmi kvalitní produkt za vynikající cenu, který v dané kategorii nemá konkurenci.

Technické informace
Nejdůležitější údaje jsou uvedeny na kartě PARAMETRY. Další informace získáte kliknutím na odkaz na PROSPEKT a na NÁVOD.
Průtok 140 až 354 l/hod.,
Čerpadla vybavená integrovaným by-passem nelze tlakově regulovat. Uvnitř čerpadla se nachází pružinky, které jsou přetlačovány kapalinou na výtlaku a kapalina se dostává z výtlaku zpět do sání. By-pass na čerpadle slouží pouze jako krátkodobé bezpečnostní jištění, aby přetlakem nedošlo k přetížení čerpadla při vzniku mimořádné situace (např. zablokovaný výtlak).
Vysoký max. tlak (8,3 barů). Připojení (3/8" vnitřní závit).
Materiál smáčených částí: Nylon a Santoprene.
Možný chod bez kapaliny (na sucho).
Čerpadlo je samonasávací, což znamená, že se nemusí zavodňovat ("zalévat") a samo si nasaje kapalinu z hladiny umístěné až 3,3 metry pod úrovní čerpadla.
Shurflo je třímembránové čerpadlo s elektrickým pohonem na 230 V/50 Hz (max. proud 0,55 A), maximálním výkonem 5,9 l/min. a maximálním výstupním tlakem 8,3 bar.       
Čerpadlo není určeno pro kontinuální chod z důvodu možného přehřátí motoru.
Tepelná ochrana motoru čerpadla.

Charakteristika čerpadla

Parametry

Průtok min.: 0.14 m3/hod.
Průtok max.: 0.35 m3/hod.
Tlak při doporučeném průtoku: 0.83 MPa
Dopravní výška max.: 83 m
Materiálové provedení - těleso čerpadla: NY - nylon
Materiálové provedení - sedla ventilu: E - EPDM
Materiálové provedení - membrány: SP - Santoprene
Použití - chemicky neutrální kapaliny: Ano
Použití - slabé kyseliny a zásady: Ano
Použití - silné kyseliny a zásady: Ne
Použití - hořlavina: Ne
Použití - ropné látky: Ne
Teplota čerpaného média min.: 5 °C
Teplota čerpaného média max.: 82 °C
Dimenze připojení - sání: 3/8 NPT
Dimenze připojení - výtlak: 3/8 NPT
Hmotnost: 2 kg
Prostředí: normální
Napětí: 230 V
Provedení: normální
Záruka: 24 měsíce
Příslušenství

Příslušenství

SHURFLO externí chlazení 34-006 (krátké)

Pro prodloužení chodu čerpadla Shurflo

skladem
Cena: 772 Kč  s DPH 638 Kč  bez DPH

SHURFLO hadicový trn se zpětným ventilem CHK VLVE ASSY - INLINE AFT 100 PSI MAX

Pro všechny typy čerpadel.

skladem
Cena: 1 309 Kč  s DPH 1 082 Kč  bez DPH

SHURFLO redukce 244-5128, vněj. závit 3/8"/hadička 1/2"

Pro čerpadla Shurflo s vnitřním závitem 3/8" na připojení hadice 1/2"

skladem
Cena: 117 Kč  s DPH 97 Kč  bez DPH

SHURFLO redukce 244-5286, vněj. závit 3/8" / 1/2" vněj. závit

Pro čerpadla Shurflo s vnitřním závitem 3/8", zakončení vnějším závitem 1/2"

skladem
Cena: 145 Kč  s DPH 120 Kč  bez DPH

SHURFLO sací filtr 255-215, 1/2" vnitřní / 1/2" vnější závit

Ochrana čerpadla SHURFLO před nečistotami v čerpané kapalině - sání trubka s vnitřním závitem 1/2".

skladem
Cena: 364 Kč  s DPH 301 Kč  bez DPH

SHURFLO sací filtr 255-225, 1/2" vnitřní závit/ 1/2" hadice

Ochrana čerpadla SHURFLO před nečistotami v čerpané kapalině - sání hadice 1/2"

skladem
Cena: 364 Kč  s DPH 301 Kč  bez DPH

SHURFLO šroubení rovné 244-5118, vněj. závit 3/8"/ 3/8" hadice

Pro čerpadla Shurflo s vnitřním závitem 3/8", zakončení 3/8" (9.5 mm) hadicovou koncovkou

skladem
Cena: 123 Kč  s DPH 102 Kč  bez DPH

SHURFLO šroubení rovné 244-5126, vněj. závit 1/2" / 1/2" hadice

Pro propojení armatury s vnitřním závitem 1/2" a hadice 1/2".

skladem
Cena: 77 Kč  s DPH 64 Kč  bez DPH
Dotaz na zboží

Dotaz na zboží "Membránové čerpadlo SHURFLO 8095-902-260, 230 V"