Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Membránová čerpadla SHURFLO

Nákupní rádce

Pokud potřebujete nahradit Vaše stávající čerpadlo a jeho typ v naší nabídce není, podívejte se prosím na jeho parametry (napětí elektromotoru, max. tlak a max. průtok, provedení tlakový spínač nebo by-pass) uvedené na jeho štítku a vyberte si podobné z naší nabídky - viz následující přehled.
Některé typy čerpadel SHURFLO se dodávají jako součást daného technologického zařízení pouze výrobním firmám. Tyto typy jsou pro ostatní zákazníky nedostupné, lze je zakoupit pouze jako náhradní díl u výrobce tohoto zařízení. Pokud ho chcete nahradit, doporučujeme provést výběr z níže uvedených typů. Rozdíly jsou většinou minimální a náhradu lze bez problému provést. Pokud budete chtít s výběrem pomoci, tak nám zašlete mimo typového označení i všechny údaje ze štítku Vašeho čerpadla (nejlépe jeho fotografii). Zjištění parametrů a vytypování náhrady ale může nějakou dobu trvat ...

Pokud nemáte k dispozici např. napětí 12 V nebo 24 V, tak na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ najdete vhodný napájecí zdroj.

Čerpadla SHURFLO jsou z výrobního závodu dodávána po 6 ks, z tohoto důvodu je nemůžeme zasílat v originálním obalu. Protože jsou před expedicí zkoušena, může v nich zůstat malý objem vody.

Mimo výkonu jsou mezi membránovými čerpadly Shurflo následující rozdíly:

Čerpadla s 3 membránami: 

 • Typ Shurflo 2088-264-144: Tlakový spínač, max. tlak 3,1 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 230 V.
 • Typ Shurflo 2088-343-135: Tlakový spínač, max. tlak 3,1 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 12 V.
 • Typ Shurflo 2088-474-144: Tlakový spínač, max. tlak 3,4 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 24 V.
 • Typ Shurflo 2088-514-500: By-pass, max. tlak 3,7 baru. Vhodné pro trvalý provoz. 12 V. Tepelná ochrana.
 • Typ Shurflo 2088-592-144: Tlakový spínač, max. tlak 3,1 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 230 V. Tepelná ochrana. Certifikace NSF pro pitnou vodu.
 • Typ Shurflo 2095-204-412: Tlakový spínač, max. tlak 1,4 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 12 V. Tepelná ochrana.
 • Typ Shurflo 8000-043-235: Tlakový spínač, max. tlak 3,4 baru. Vhodné pro trvalý provoz. 12 V.
 • Typ SHURFLO 8000-343-236: Tlakový spínač, max. tlak 4,1 baru. Vhodné pro trvalý provoz. 12 V.
 • Typ Shurflo 8000-543-250: By-pass, max. tlak 4,1 baru. Vhodné pro trvalý provoz. 12 V.
 • Typ Shurflo 8000-543-238: Tlakový spínač, max. tlak 6,9 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 12 V. Doporučujeme v případě požadavku nepřítomnosti kovů z důvodu dobré chemické odolnosti (pro čerpání např. DEMI-vody, NaOH (max 25%) a HCl (30%)), protože je v části smáčené čerpanou kapalinou bez šroubů a pružinek.
 • Typ Shurflo 8000-853-238: Tlakový spínač, max. tlak 6,9 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 24 V.
 • Typ Shurflo 8000-955-280: By-pass nad 5,5 baru. Vhodné pro trvalý provoz. 24 V. Tepelná ochrana.
 • Typ Shurflo 8010-152-800: By-pass nad 5,5 baru. Vhodné pro trvalý provoz. 24 V střídavé napětí. Tepelná ochrana.
 • Typ Shurflo 8090-511-246: Tlakový spínač, max. tlak 4,1 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 230 V.
 • Typ Shurflo 8090-802-278: Tlakový spínač, max. tlak 6,9 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 230 V. 
 • Typ Shurflo 8090-811-250: By-pass, max. tlak 3,4 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 230 V. Tepelná ochrana.
 • Typ Shurflo 8095-902-260: By-pass, max. tlak 8,3 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. 230 V. Tepelná ochrana. Certifikace NSF pro pitnou vodu.

Čerpadla s 4 membránami (rovnoměrnější průtok):

 • Typ Shurflo 5030-2201-A010: Tlakový spínač od 2,8 do 3,8 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. Tepelná ochrana. 12 V. Certifikace NSF pro pitnou vodu.
 • Typ Shurflo 5030-2201-E010: Tlakový spínač od 2,8 do 3,8 baru. Vhodné pro přerušovaný provoz. Tepelná ochrana. 24 V. Certifikace NSF pro pitnou vodu.

Užitečné informace

DC - stejnosměrný proud (=), AC - střídavý proud ( ̴).
Síťové napájení najdete u čerpadel s elektromotory na 12 V a 24 V na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ.
Pracovní poloha čerpadel je libovolná.
Čerpadla jsou samonasávací a nevadí jim po určitou dobu chod na sucho. U každého typu je uvedena hodnota sací výšky, která platí za podmínky, že výtlak čerpadla není zaplněn čerpanou kapalinou (v průběhu samonasávacího cyklu musí být výtlak čerpadla odvzdušněn). V opačném případě čerpadlo "čerpá" vzduch, ten nevytlačí kapalinu z výtlačného potrubí a k nasátí čerpané kapaliny nedojde.
Provedení s tlakovým spínačem lze použít jako malou domácí vodárnu. Tlakový spínač u čerpadel Shurflo má určité tlakové rozpětí mezi zapínacím a vypínacím tlakem. Zapínací tlak je v prospektu označen jako "Turn On", rozsah pro nastavení vypínacího tlaku jako "Adjustable Shut-Off, Range ..." a výrobcem nastavený vypínací tlak jako "Factory Set".
Obě provedení (tlakový spínač, by-pass) jsou osazena sacími a výtlačnými ventily, které se chovají po vypnutí čerpadla jako zpětné klapky (zamezují zpětnému toku čerpané kaplaliny tělesem čerpadla). V případě vyšších tlaků (více jak 1 bar), např. při použití čerpadla jako součást domácí vodárny, by mohlo docházet k deformacím těchto ventilů a výrobce proto doporučuje instalovat externí zpětnou klapku, kterou v naší nabídce najdete pod označením SHURFLO hadicový trn se zpětným ventilem CHK VLVE ASSY - INLINE AFT 100 PSI MAX.
Přepočet jednotek tlaku: 1 bar = 14,504 PSI.
Možnost použití: Aeroponie, postřikovače.
Většinu čerpadel SHURFLO nelze použít na čerpání slané vody.

Použití pro pitnou vodu

Certifikaci NSF pro pitnou vodu mají typy 5030-2201-A010, 5030-2201-E010, 8095-902-260 a 2088-592(562)-144 s uvedením značky NSF na štítku.

Rozdíl mezi tlakovým spínačem a by-passem

 • Tl. spínač - v případě menšího odběru dochází při dosažení vypínacího tlaku k vypínání a zapínaní membránového čerpadla Shurflo tlakovým spínačem. Vypínací tlak lze v určitém rozmezí uvedeném u jednotlivých typů nastavit podle potřeby. 
 • By-pass - v případě menšího odběru zapnuté membránové čerpadlo stále běží, nadbytečný objem čerpané kapaliny proudí by-passem. Max. tlak uvedený u jednotlivých typů nastavený výrobcem nelze měnit. By-pass na čerpadle slouží pouze jako krátkodobé bezpečnostní jištění, aby přetlakem nedošlo k přetížení čerpadla při vzniku mimořádné situace (např. zablokovaný výtlak).

Rozdíl mezi trvalým a přerušovaným provozem

Membránové čerpadlo Shurflo musí být při provozu stejně jako jiná čerpadla poháněná elektromotorem chlazeno. Rozdíl mezi membránovým čerpadlem na trvalý a přerušovaný provoz spočívá v intenzitě chlazení elektromotoru čerpadla vzduchem, konstrukční řešení vlastního čerpadla je u všech shodné.
Specifikace trvalého či přerušovaného chodu daná výrobce vychází z obecně ideálních podmínek průměrně zatíženého čerpadla s dostatečným prouděním cirkulačního vzduchu nepřesahující teplotu okolí cca 20°C.
Obecná specifikace trvalého či přerušovaného chodu daná výrobcem je uvedena na každém datovém listu Intermittent = přerušovaný nebo Continous = kontinuální.
Je také třeba si uvědomit, že motory čerpadel jsou komutátorové a při provozu dochází k opotřebení komutátorových uhlíků, které bude v případech nepřetržitého provozu nutné častěji měnit a to i v případě, kdy povrchová teplota motoru bude udržována pod maximálním limitem.
Typy membránových čerpadel Shurflo, které disponují výkonným motorem a relativně nízkým energetickým požadavkem hydraulické části čerpadla, jsou výrobcem specifikovány pro trvalý chod, ale i tak nesmí teplota pláště motoru přesáhnout stanovené limity.
Instalace přídavného externího žebrování/chlazení, které najdete na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ u každé nabídky membránového čerpadla Shurflo, je u všech typů velmi individuální a jediným kritériem je vlastní teplota povrchu motoru při chodu. Doporučena může být v případech, kde se jedná o:

 • Kontinuální chod.
 • Dlouhodobý chod (vice než hodinu).
 • Vysoký výtlak/protitlak.
 • Nedostatečné/žádné větrání.
 • Velmi časté spínání.
 • Vyšší teplota čerpaného média.

Dále je možno použít i nucené chlazení pomocí el. ventilátoru (není v sortimentu dodavatele).
V případě, že čerpadlo pracuje s malou zátěží a okolní vzduch cirkuluje a je chladný, tak většina čerpadel může pracovat nepřetržitě.
V případě, že je čerpadlo uzavřeno do nevětrané krabičky a je zatíženo (např. vyšší tlak, časté spínání apod.), tak se může přehřívat i když výrobce uvádí, že čerpadlo je vhodné pro trvalý provoz.
I čerpadlo, které má uvedeno přerušovaný provoz, lze provozovat nepřetržitě za předpokladu udržení povrchové teploty motoru pod hranicí cca 75 °C, čeho lze dosáhnout např. instalací externího žebrovaného pláště (viz karta PŘÍSLUŠENSTVÍ v nabídce čerpadla) a externím PC ventilátorem.
Naproti tomu v případě instalace čerpadla do uzavřeného boxu bude (v případě kontinuálního chodu) nutné instalovat externí ventilátor a žebrování na chlazení i přesto, že výrobce u čerpadla uvádí vhodnost pro kontinuální provoz.
To znamená, že nejdůležitější pro bezproblémový provoz čerpadla je nepřekročení jeho povrchové teploty motoru cca 75 °C, což je vždy pro danou aplikaci individuální.
Typy membránových čerpadel Shurflo 8090-811-250, 8095-902-260, 2088-514-500 a 2088-592-144 jsou navíc osazeny tepelným jištěním motoru proti přehřátí, která při dosažení max. teploty membránové čerpadlo automaticky vypne a po vychladnutí opět zapne. Tím je vyloučena možnost poškození elektromotoru membránového čerpadla. Tepelná ochrana je značena jak na štítku čerpadla, tak i v prospektu jako "Thermally Protected". V prospektu na počátku druhé stránky je uvedena tabulka TEMPERATURE RISE, která ukazuje vliv protitlaku a délky chodu na povrchové oteplení motoru.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte čerpadla SHURFLO k čerpání hořlavých látek. Nikdy neprovozujte čerpadlo ve výbušném prostředí. Jiskření z komutátorových uhlíků motoru, spínače nebo nadměrné teplo z nesprávně operujícího motoru může způsobit explozi.
Hořlavina je látka, která za podmínek požáru hoří a uvolňuje při tom energii, nejčastěji světlo a teplo. Během procesů hoření mění svůj chemický charakter a produkuje při tom obvykle širokou paletu toxických látek.
Podle bodu vzplanutí se hořlaviny - hořlavé kapaliny - rozdělují do čtyř tříd.
  a.. I. třída - bod vzplanutí do 21 °C (aceton, lehké benzíny, methanol, sirouhlík)
  b.. II. třída - bod vzplanutí nad 21 °C do 55 °C (lakový benzín, petrolej, styren)
  c.. III. třída - bod vzplanutí nad 55 °C do 100 °C (motorová nafta, výševroucí petrolej)
  d.. IV. třída - bod vzplanutí nad 100 °C do 250 °C (topné oleje, anilin, nitrobenzen, tetrabutylcín, tridekan a vyšší alkany od pentadekanu).

Pro použití ke tryskám je ideální provedení s by-passem. V tomto případě se vybere čerpadlo s větším výkonem, nadbytečný průtok bude procházet by-passem. Zapínaní a vypínání postřiku se v tomto případě bude provádět ovládáním chodu čerpadla.

Max. a min. průtok membránového čerpadla Shurflo je uveden pod názvem zboží ve zkráceném popisu v l/min., v nabídce zboží na kartě POPIS v l/hod. a v nabídce zboží na kartě PARAMETRY v m3/hod.
Pro připojení membránového čerpadla Shurflo doporučujeme použít plastové šroubení se závitem kuželovým NPT 3/8" - 18 (trubkový závit 3/8" má 19 chodů na palec, ale NPT 3/8" jich má pouze 18).
Přehled a rozdíly v závitech naleznete ZDE.
Optimální řešení je použití přechodu ze závitu na hadicovou koncovku a kapalinové trasy vést v hadičkách místo trubek, nebo použít hadicové mezikusy mezi čerpadlem a potrubní trasou z důvodu přirozené volnosti a pružnosti čerpadla v silentblocích.
V případě potřeby zvýšení hodnoty průtoku lze zapojit čerpadla paralelně za podmínky, že na jejich výtlaku bude zpětná klapka.

Klikněte zde pro více informací
Hledání podle parametrů

Hledání podle ceny
Cena:
4200 Kč
10300 Kč

Membránové čerpadlo SHURFLO 2088-264-144, 230 V

Pro přerušovaný provoz, nastavitelný tl. spínač 3,1 baru, průtok 3,6 až 10,2 l/min., dopravní výška 34 až 0 m, samonasávací, možný chod na sucho.

Cena: 8 361 Kč  s DPH 6 910 Kč  bez DPH

Membránové čerpadlo SHURFLO 2088-343-135, 12 V DC

Pro přerušovaný provoz, nastavitelný tl. spínač 2 až 3,1 baru, průtok 5,3 až 11,3 l/min., dopravní výška 34 až 0 m, samonasávací, možný chod na sucho

Cena: 8 700 Kč  s DPH 7 190 Kč  bez DPH

Membránové čerpadlo SHURFLO 2088-474-144, 24 V DC

Pro přerušovaný provoz, nastavitelný tl. spínač 2,1 až 3,4 baru, průtok 2,8 až 11,3 l/min., dopravní výška 34 až 0 m, samonasávací, možný chod na sucho.

Cena: 9 118 Kč  s DPH 7 536 Kč  bez DPH

Membránové čerpadlo SHURFLO 2088-514-500, 12 V DC

Pro trvalý provoz, by-pass nad 3,7 baru, průtok 2,3 až 15,1 l/min., dopravní výška 37 až 0 m, samonasávací, možný chod na sucho

Cena: 7 178 Kč  s DPH 5 932 Kč  bez DPH

Membránové čerpadlo SHURFLO 2088-592-144, 230 V

Pro přerušovaný provoz, nastavitelný tl. spínač 2 až 3,1 baru, průtok 3,3 až 9,5 l/min., dopravní výška 34 až 0 m, samonasávací, možný chod na sucho. Certifikace pro pitnou vodu.

Cena: 8 336 Kč  s DPH 6 889 Kč  bez DPH

Membránové čerpadlo SHURFLO 2095-204-412, 12 V DC

Pro přerušovaný provoz, tl. spínač 1,4 baru, průtok 4,7 až 7 l/min., dopravní výška 14 až 0 m, samonasávací, možný chod na sucho.

Cena: 4 946 Kč  s DPH 4 088 Kč  bez DPH

Membránové čerpadlo SHURFLO 5030-2201-A010, 12 V DC

Pro přerušovaný provoz, nastavitelný tl. spínač 2,8 až 3,8 baru, průtok 2 až 11,3 l/min., dopravní výška 38 až 0 m, samonasávací, možný chod na sucho.

Cena: 6 235 Kč  s DPH 5 153 Kč  bez DPH

Membránové čerpadlo SHURFLO 5030-2201-E010, 24 V DC

Pro přerušovaný provoz, nastavitelný tl. spínač 2,8 až 3,8 baru, průtok 2 až 11,3 l/min., dopravní výška 38 až 0 m, samonasávací, možný chod na sucho.

Cena: 5 967 Kč  s DPH 4 931 Kč  bez DPH

Membránové čerpadlo SHURFLO 8000-043-235, 12 V DC

Pro trvalý provoz, nastavitelný tl. spínač 2 až 3,4 baru, průtok 4,2 až 5,4 l/min., dopravní výška 34 až 0 m, samonasávací, možný chod na sucho.

Cena: 6 565 Kč  s DPH 5 426 Kč  bez DPH

Membránové čerpadlo SHURFLO 8000-151-296, 24 V DC

Pro přerušovaný provoz, nastavitelný tl. spínač 2,8 až 4,1 baru, průtok 3,2 až 4,1 l/min., dopravní výška 69 až 0 m, samonasávací, možný chod na sucho.

Cena: 6 035 Kč  s DPH 4 988 Kč  bez DPH

Membránové čerpadlo SHURFLO 8000-343-236, 12 V DC

Pro trvalý provoz, nastavitelný tl. spínač 2,8 až 4,1 baru, průtok 2,9 až 3,8 l/min., dopravní výška 41 až 0 m, samonasávací, možný chod na sucho.

Cena: 6 795 Kč  s DPH 5 616 Kč  bez DPH

Membránové čerpadlo SHURFLO 8000-543-236, 12 V DC

Pro přerušovaný provoz, nastavitelný tl. spínač 2,8 až 4,1 baru, průtok 3,9 až 6,8 l/min., dopravní výška 41 až 0 m, samonasávací, možný chod na sucho.

Cena: 6 294 Kč  s DPH 5 202 Kč  bez DPH

Membránové čerpadlo SHURFLO 8000-543-238, 12 V DC

Pro přerušovaný provoz, nastavitelný tl. spínač 5,5 až 6,9 baru, průtok 3,6 až 6 l/min., dopravní výška 69 až 0 m, samonasávací, možný chod na sucho.

Cena: 6 665 Kč  s DPH 5 508 Kč  bez DPH

Membránové čerpadlo SHURFLO 8000-543-250, 12 V DC

Pro trvalý provoz, by-pass nad 3,1 baru, průtok 0,7 až 5,4 l/min., dopravní výška 41 až 0 m, samonasávací, možný chod na sucho

Cena: 6 435 Kč  s DPH 5 318 Kč  bez DPH

Membránové čerpadlo SHURFLO 8000-853-238, 24 V DC

Pro přerušovaný provoz, nastavitelný tl. spínač 5,5 až 6,9 baru, průtok 3,9 až 6,1 l/min., dopravní výška 69 až 0 m, samonasávací, možný chod na sucho.

Cena: 6 535 Kč  s DPH 5 401 Kč  bez DPH

Membránové čerpadlo SHURFLO 8000-955-280, 24 V DC

Pro trvalý provoz, by-pass nad 5,5 baru, průtok 0,8 až 3,8 l/min., dopravní výška 55 až 0 m, samonasávací, možný chod na sucho.

Cena: 4 235 Kč  s DPH 3 500 Kč  bez DPH